Alfred Wielopolski

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

prof.zw.dr hab. Alfred Wielopolski

opisProfesor Alfred Wielopolski, urodzony 19 października 1905 roku w woj. Kieleckim. W 1927 roku został magistrem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Dalsze studia odbył we Fryburgu w Szwajcarii, na tamtejszym Wydziale Ekonomii i Nauk Politycznych, gdzie w 1931 roku uzyskał stopień doktora nauk politycznych i ekonomicznych. W latach 1932-33 był starostą wieluńskim, potem w latach 1934-37 pracował w Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP, później w Biurze Senatu RP, w 1939 roku awansował na stanowisko dyrektora Biura. Po zakończeniu wojny pracował jako asystent - wolontariusz w Katedrze Ekonomii Rolnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, objął też stanowisko sekretarza naukowego Instytutu Bałtyckiego. Na przełomie 1946/47 roku był kuratorem Biblioteki Akademii Handlowej w Poznaniu i z ramienia tej uczelni pracował jako jeden z organizatorów oddziału Akademii Handlowej w Szczecinie. Od tego czasu pracuje stale jako wykładowca prawa skarbowego i historii gospodarczej w szczecińskiej Akademii Handlowej. W okresie profesorskich czystek w 1952 roku zwolniony z pracy - wrócił do pracy jako kustosz w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie. Do pracy na uczelni - w Politechnice Szczecińskiej - wrócił w 1956 roku po przełomie październikowym. W 1968 roku został profesorem zwyczajnym - do chwili przejścia na emeryturę w 1976 roku kierował Katedrą Historii Gospodarczej. W 1975 roku PS nadała mu tytuł doktora honoris causa. Cały czas aktywnie uczestniczy w życiu naukowym Szczecina - był m.in. jednym z założycieli Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu Zachodniopomorskiego oraz honorowym prezesem Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Obecnie pozostaje konsultantem naukowym pracowników US w zakresie nauk humanistycznych i ekonomicznych. Doktorem honoris causa US został w 1995 roku.
fot. J. Giedrys


Odwiedź nas:

Jak do nas trafić