• 15 MAJA 19
  “Alone Together” – relacja z konferencji w Yorku

  “Alone Together” – relacja z konferencji w Yorku

  W dniach 10-12 kwietnia 1019 r. w angielskim Yorku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problemowi samotności we wspólnocie, pt. „Alone Together An International Pandyscyplinary Symposium on Solitude in Community.” Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia.

   

  Dwie uczelnie – York St. John University (w osobie prof. Juliana Sterna) oraz Uniwersytet Szczeciński (dr Małgorzata Wałejko) – pod patronatem obojga Rektorów, prof. Edwarda Włodarczyka oraz prof. Karen Stanton zorganizowały spotkanie, którego celem była rozmowa pasjonatów fenomenu samotności w różnych jej odsłonach, reprezentujących wszelkie dyscypliny naukowe i strony świata.  Celem sympozjum było spotkanie badaczy samotności, rozsianych – samotnie – po świecie, a w konsekwencji stworzenie globalnego środowiska naukowców podejmujących tę problematykę z wielu możliwych perspektyw.

   

  Kwietniowe sympozjum w Yorku, na którym spotkało się przeszło czterdziestu badaczy z ośmiu państw (Australii, USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Kanady, Szwecji, Belgii i Polski) zapoczątkowało rozmowę, która znajdzie swoją kontynuację nie tylko w kolejnych edycjach sympozjum, ale i we wspólnie przygotowywanych publikacjach (m.in. wydawnictwa Bloomsbury “Handbook of solitude, silence and loneliness”).

   

  Drugie sympozjum, pt. “Alone Together Again”, odbędzie się w kwietniu 2020 roku na Uniwersytecie Szczecińskim.