może tu

DYREKCJA SZKOŁY DOKTORSKIEJ US

p.o. Dyrektora Szkoły Doktorskiej US
dr hab. Anna Cedro, prof. US
szkola.doktorska@usz.edu.pl
telefon: 91 444 23 59
parter, pokój nr 15

zastępca p.o. Dyrektora Szkoły Doktorskiej US
dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US
szkola.doktorska@usz.edu.pl
telefon: 91 444 25 17
parter, pokój nr 13
telefon: 91 444 25 20
parter, pokój nr 8