Kierownik Działu
mgr  Krzysztof Mądry – tel. 91 444 11 29
e-mail:krzysztof.madry@univ.szczecin.pl

Specjalista ds. Administracyjnych
Małgorzata Sowa – tel. 91 444 11 28
e-mail: malgorzata.sowa@univ.szczecin.pl

Samodzielny Referent
Aneta Domalewska – tel. 91 444 10 30
e-mail: aneta.domalewska@usz.edu.pl

Specjalista
mgr Renata Nowak – tel. 91 444 13 12
e-mail: renata.nowak@univ.szczecin.pl
mgr inż. Jolanta Janowska
inspektor ds. technicznych, tel.(91)444-11-34,
jolanta.janowska@univ.szczecin.pl

mgr inż. Marek Badurski
specjalista ds. technicznych, energetyk, tel.(91) 444-10-17,
marek.badurski@univ.szczecin.pl

Dorota Tylka
inspektor robót sanitarnych, tel.(91)444-10-22,
dorota.tylka@univ.szczecin.pl

mgr  Marzena Sambor
starszy referent, tel. (91)444-11-33,
marzena.sambor@univ.szczecin.pl

al. Papieża Jana Pawła II 31
70-453 Szczecin
fax: 91 444 10 06
Fax 91 444 11 30