Edward Balcerzan

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

prof. dr hab. Edward Balcerzan

fot. B.LatawiecEdward Balcerzan - teoretyk literatury, krytyk literacki, tłumacz, poeta, prozaik. Jeden z czołowych polskich literaturoznawców, związany ze strukturalizmem, a następnie poststrukturalizmem.
W 1961 roku ukończył filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu broniąc pracę magisterską Powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza „Pożegnanie jesieni" i „Nienasycenie". Od 1962 roku na stałe związany z Poznaniem. W 1968 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych za rozprawę dotyczącą problematyki dwujęzyczności w twórczości Brunona Jasieńskiego, napisaną pod kierunkiem Jerzego Ziomka. W 1972 habilitował się, w 1985 został mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 1990 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.
Edward Balcerzan jest laureatem prestiżowych nagród, m.in.: czasopisma "Odra" za książkę Oprócz głosu. Szkice krytycznoliterackie (Warszawa 1971), Fundacji Literatury za książkę Poezja polska w latach 1939-1965, cz. II: Ideologie artystyczne (Warszawa 1988),  Fundacji A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku w dziedzinie teorii literatury za Przygody człowieka książkowego. (Ogólne i szczególne) (Warszawa 1990), PEN Clubu za Śmiech pokoleń – płacz pokoleń (Kraków 1997), miesięcznika "Literatura na Świecie" za książkę Literatura z literatury (strategie tłumaczy) (Katowice 1998).
Jako poeta debiutował w 1955 roku. Publikował wiersze w tygodniku "Ziemia i Morze". Zajmuje się również przekładem poezji rosyjskiej, m.in. Borysa Pasternaka i Giennadija Ajgiego.
Związany ze Szczecinem biografią i współpracą naukową - od lat szkolnych do dziś, gdyż wielokrotnie odwiedzał nasze miasto – jako uczestnik konferencji, recenzent doktoratów oraz bohater wieczorów autorskich, gościnnych wykładów i spotkań naukowych. Kilkoro jego uczniów związało się z Instytutem Polonistyki i Kulturoznawstwa US. Z kolei o twórczości Edwarda Balcerzana pisali wielokrotnie pracownicy naszej Uczelni, powstają o niej prace magisterskie i doktorskie.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić