może tu
  • 03 GRU 18
  Eksplozja Wiedzy – Od komórki do mózgu – jak obrazowanie biomedyczne pomaga nam zrozumieć świat.

  Eksplozja Wiedzy – Od komórki do mózgu – jak obrazowanie biomedyczne pomaga nam zrozumieć świat.

  Uniwersytet Szczeciński oraz Miasto Szczecin zapraszają na trzecie spotkanie z cyklu wykładów otwartych, których ideą jest przybliżenie szerokiej publiczności najciekawszych zagadnień ze świata nauki. Gościć będziemy wyjątkowe osoby, które zachęcą nas do dyskusji nad wszystkim, co pozostaje często tajemnicze lub ledwo dostrzegalne, a jednocześnie żywo obecne w naszym życiu.

   

  Wykład odbędzie się w auli Wydział Matematyczno-Fizycznego. Spotkanie będzie nagrywane oraz emitowane na stronie: www.wyklady.usz.edu.pl.

   

  Miasto Szczecin jest partnerem współfinansującym spotkania.

   

  10 grudnia 2018, godz. 12:00

   

  prof. dr hab. Maciej Wojtkowski: Od komórki do mózgu – jak obrazowanie biomedyczne pomaga nam zrozumieć świat.

   

  Jednym z nadal nierozwiązanych problemów w obrazowaniu medycznym jest możliwość przyżyciowej i nieinwazyjnej wizualizacji tkanki z dokładnością mikroskopową z dodatkową informacją o czynnościach życiowych komórek. Znaczącą rolę wśród współczesnych technik obrazowania medycznego odgrywają metody optyczne. Wśród nich można wymienić między innymi: endoskopię, skaningową laserową mikroskopię, mikroskopię wielofotonową czy tomografię optyczną. Ze względu na to, że światło musi wejść do obiektu, a potem wydostać się i dotrzeć do układu pomiarowego, zastosowanie metod optycznych jest ograniczone do ośrodków w sposób umiarkowany absorbujących i rozpraszających. Dlatego zastosowanie nowoczesnych technik mikroskopowych działających bez udziału dodatkowych substancji kontrastujących jest bardzo ograniczone w przypadku żywych tkanek w ich naturalnym umiejscowieniu.
  W naszych pracach staramy się rozwijać nowe optyczne metody, które pozwalają na obrazowanie pojedynczych komórek w żywych organizmach. Szczególnie intensywnie zajmujemy się rozwijaniem nowych technik przyżyciowego obrazowania oka ze szczególnym naciskiem na rozwój metod umożliwiających pomiary czynnościowe siatkówki na poziomie komórkowym. W tym przypadku głównym przedmiotem naszych badań jest pogłębienie wiedzy na temat dynamiki procesów naturalnej fluorescencji i absorpcji barwników siatkówki. W trakcie referatu zaprezentuję najnowsze wyniki projektów prowadzonych w kierowanej przeze mnie grupie Optyki Fizycznej i Biofotoniki w Instytucie Chemii Fizycznej PAN.

   


  BIO wykładowcy:

   

  Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski (ur.1975) stopień doktora nauk fizycznych odebrał z rąk Dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2003 roku. W roku 2010 uzyskał habilitację również na Wydziale Fizyki UMK. Od 2016 roku prof. Wojtkowski kieruje Zakładem Fizyki Chemicznej Układów Biologicznych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, gdzie kieruje również swoją grupą badawczą Optyki Fizycznej i Biofotoniki.|
  Prof. Maciej Wojtkowski zajmuje się optyką fizyczną oraz zastosowaniami optyki w medycynie. Główną tematyką badań naukowych prowadzonych przez dr Wojtkowskiego jest tomografia optyczna z użyciem światła częściowo spójnego (ang. Optical Coherence Tomography, skr. OCT). Swoją pracą dr Wojtkowski wniósł znaczący wkład w rozwój metody spektralnej tomografii optycznej OCT (SOCT). Wraz z kolegami z Zespołu Fizyki Medycznej UMK w Toruniu skonstruował pierwsze na świecie urządzenie do przyżyciowego obrazowania siatkówki ludzkiej. Technika ta została przetransferowana do przemysłu i od roku 2006 urządzenia tomograficzne do badania oka są w sprzedaży. Wprowadziła je na rynek krajowa firma Optopol Technology. Kontynuacją tych rozwiązań jest nowy instrument OCT REvo sprzedawany z sukcesem od 2015 roku.
  Profesor Wojtkowski jest autorem ponad 160 publikacji w tym 100 w czasopismach z listy filadelfijskiej, oraz siedmiu patentów. W roku 2007 dr Wojtkowski został uhonorowany renomowanym grantem badawczym European Young Investigator Award, w ramach, którego przewidywane było finansowanie własnej grupy badawczej przez pięć kolejnych lat. W roku 2012 dr Wojtkowski otrzymał prestiżową nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
  W trakcie swojej kariery akademickiej profesor Wojtkowski nabywał doświadczenia w pracy laboratoryjnej pracując na wielu stażach naukowych na Uniwersytecie Wiedeńskim, Uniwersytecie Kent w Canterbury, Massachusetts Institute of Technology w USA oraz University of Western Australia, Perth w Australii.