może tu
  • 13 STY 20
  Generation Data Toolkit

  Generation Data Toolkit

  Generation Data Toolkit to pierwszy efekt realizacji unijnego projektu Generation Data, którego koordynatorem jest nasza uczelnia. Nowe narzędzie ma wpłynąć na zwiększenie świadomości na temat potrzeby upowszechniania umiejętności związanych z inteligentnymi danymi wśród studentów uczelni wyższych i pomóc w doskonaleniu nauczania zarządzania inteligentnymi danymi.

   

  Generation Data Toolkit, to zestaw narzędzi skierowany przede wszystkim do nauczycieli akademickich i wykładowców przedmiotów związanych z zarządzaniem. Skorzystać z niego mogą również decydenci i inni interesariusze zaangażowani lub zainteresowani edukacją w zakresie przedsiębiorczości.

   

  Analiza Generation Data Toolkit obejmuje:

  • wyniki ankiety, która została przeprowadzona wśród studentów i naukowców z całej Europy, zawierają zbiór oczekiwanych umiejętności w zakresie danych i problemów, jakie niesie ze sobą ich brak wśród nauczycieli i uczniów,
  • przegląd kontekstu politycznego i regulacyjnego dotyczącego edukacji w zakresie danych na poziomie zarówno unijnym, jak i krajowym/regionalnym
  • przegląd strategii nauczania umiejętności obsługi danych wśród studentów i początkujących przedsiębiorców.

   

  Projekt Generation Data współfinansowany jest ze środków programu Erasmus+. Realizowany jest przez Uniwersytet Szczeciński, Letterkenny Institute of Technology, European University Continuing Education Network, European E-learning Institute, Feltech Software Innovations Ltd i Vilnius Gediminas Technical University.

   

  Więcej informacji o działaniach projektu: generationdata.eu

   

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie: beniamin.zawilla@usz.edu.pl