Horst Lange-Bertalot

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Prof. Horst Lange-Bertalot

Prof. Horst Lange-Bertalot jest jednym z czołowych specjalistów badających okrzemki, które należą do najbardziej zróżnicowanych gromad roślin beznaczyniowych mikroskopijnej wielkości. Profesor poświęcił badaniu tych jednokomórkowych glonów 50 lat życia, niemal cały okres swej działalności naukowej.
Urodził się w 1936 roku w Gdańsku i choć większą część życia spędził w Niemczech, to przez długi okres mieszkał również w Polsce, w tym m.in. w Szczecinie, gdzie od wielu lat współpracuje z ośrodkiem diatomologicznym US.
Studia rozpoczął w 1956 w Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. W tej uczelni  w 1963 uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych, a w 1969 habilitował się z botaniki. W późniejszym czasie pracował także w uniwersytetach w Kassel i Koblencji, jednakże w 1971 powrócił na stałe do Frankfurtu nad Menem, uzyskując w tamtejszej uczelni nominację profesorską.
Badania nad okrzemkami prof. Lange-Bertalot podjął na początku lat 70. minionego stulecia. Najpierw były to prace z dziedziny ekologii, w której okrzemki występowały jako wskaźniki stanu zanieczyszczenia wód. W ten sposób Profesor zdobył już na stałe miejsce w nauce. Kolejne prace, dotyczące zastosowania okrzemek jako organizmów wskaźnikowych, doprowadziły do dokładnych diagnoz taksonomicznych i uczyniły Profesora wybitnym taksonomem okrzemek.
Horst Lange-Bertalot  jest autorem niemal 200 publikacji naukowych, z czego 168 dotyczy okrzemek. Profesor badał materiały z całego świata, współpracował ze specjalistami z rozmaitych krajów, a na podstawie tych zarówno samodzielnych, jak i wspólnie prowadzonych badań, wyodrębnił 37 nowych rodzajów okrzemek oraz odkrył ponad tysiąc nieznanych przedtem gatunków.
Wkład Profesora Horsta Langego-Bertalota w rozwój szczecińskiego ośrodka diatomologicznego jest nieoceniony. Dzięki jego pomocy merytorycznej i materialnej, której od lat udziela Uniwersytetowi Szczecińskiemu, nie byłoby możliwe stworzenie tak liczącej się w świecie, a w Polsce wiodącej, placówki naukowej.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić