może tu
  • 24 WRZ 19
  III Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa

  III Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa

  W dniach 25-26 września 2019 odbędzie się w Szczecinie III Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa. Organizatorem przedsięwzięcia jest Instytut Politologii i Europeistyki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy współpracy Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

   

  Współorganizatorami przedsięwzięcia są również: Gmina Miasto Szczecin, Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie.

   

  Tematem wiodącym tegorocznego zjazdu jest problem wdrażania Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz towarzyszących jej rozporządzeń. Dyskusji zostaną poddane konsekwencje i wyzwania związane z wdrażaniem nowych regulacji w kontekście funkcjonowania dyscypliny nauk o bezpieczeństwie.

   

  PROGRAM