może tu
  • 29 WRZ 17

  Inauguracja roku akademickiego 2017/18

  Rektor i Senat Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zapraszają studentów wraz z rodzinami, nauczycieli, pracowników uczelni, przedstawicieli władz samorządowych oraz dziennikarzy i fotoreporterów na inaugurację nadchodzącego roku akademickiego.

  Ostatniego dnia września US rozpocznie rok akademicki, w którym społeczność naszej zachodniopomorskiej uczelni podejmie wyzwanie, jakim jest realizacja kolejnego etapu pracy naukowej i dydaktycznej w warunkach określanych zapowiadaną nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.

  Inaugurację rozpocznie przemówienie JM Rektora US, prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka. W programie uroczystości wśród stałych punktów programu, jak immatrykulacja i wręczenie listów gratulacyjnych oraz odznaczeń i medali, znajduje się również wykład inauguracyjny pt. Konstytucja III RP na tle tendencji rozwojowych współczesnego konstytucjonalizmu, który w tym roku wygłosi prof. dr hab. Andrzej Bałaban.

  Inauguracja odbędzie się w sobotę, 30 września, o godz. 11.00 w auli na Wydziale Humanistycznym przy ul. Krakowskiej 71-79.

  Rektor US zaprasza na inaugurację – materiał video.

  PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

  1. Wprowadzenie pocztu sztandarowego wraz z orszakiem inauguracyjnym
  2. Hymn Rzeczypospolitej Polskiej
  3. Przemówienie inauguracyjne Jego Magnificencji prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka
  4. Wystąpienia okolicznościowe
  5. Immatrykulacja
  6. Pieśń Gaudeamus Igitur
  7. Wystąpienie przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
  8. Wystąpienie przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów
  9. Wręczenie listów gratulacyjnych i odznaczeń
  10. Wykład inauguracyjny prof. dra hab. Andrzeja Bałabana, pt. Konstytucja III RP na tle tendencji rozwojowych współczesnego konstytucjonalizmu
  11. Pieśń Gaude Mater Polonia
  12. Wyprowadzenie pocztu sztandarowego wraz z orszakiem inauguracyjnym

  Więcej informacji: http://inauguracja.usz.edu.pl/