może tu
  • 14 STY 21
  Informacja Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce o kontynuacji współpracy międzynarodowej z państwami Unii Europejskiej

  Informacja Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce o kontynuacji współpracy międzynarodowej z państwami Unii Europejskiej

  Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce skierował do prof. dr hab. Arkadiusza Mężyka – przewodniczącego KRASP,  pismo informujące o zakończeniu negocjacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską oraz o planowanym przystąpieniu do programów Horizon Europe, Euratom i Copernicus w celu kontynuacji współpracy międzynarodowej, w którym pojawiły się następujące istotne informacje.

   

  Horizon Europe

  Horizon Europe zapewni platformę, za pośrednictwem której brytyjscy naukowcy i innowatorzy będą mogli kontynuować współpracę z partnerami w rozwiązywaniu wspólnych i istotnych wyzwań w naszych społeczeństwach, takich jak zmiany klimatyczne i zdrowie na świecie. Rząd Wielkiej Brytanii ma nadzieję na kontynuację silnych relacji z Polską właśnie za pośrednictwem programu Horizon Europe, umożliwiającego dostęp do finansowania badań i sieci transgranicznych, w tym poprzez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). Duży nacisk zostanie położony na pogłębianie współpracy naukowej z partnerami zarówno z UE, jak i z całego świata. Rząd Wielkiej Brytanii zachęca brytyjskich naukowców i przedsiębiorców do tworzenia międzynarodowych partnerstw i udziału w programie Horizon Europe. Istotnym jest, aby także strona polska zachęcała do współpracy z brytyjskimi partnerami. W przypadku obecnych brytyjskich odbiorców finansowania w ramach programu „Horizon 2020” warunki pozostaną takie same, jak uzgodniono w umowie o wystąpieniu z Unii Europejskiej. Więcej informacji https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-funding.

   

  Euratom i Copernicus

  Wielka Brytania osiągnęła porozumienie z UE w sprawie przystąpienia do kolejnego programu badawczo-szkoleniowego Euratom (2021–2025). Umowa ta obejmuje udział Wielkiej Brytanii w programie ITER (Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor Termonuklearny) poprzez członkostwo w Fusion for Energy. Umożliwi to brytyjskim naukowcom i przedsiębiorcom kontynuację kluczowych prac dla ITER.

  Wielka Brytania będzie również uczestniczyć w programie Copernicus, a umowa obejmuje dostęp do usług europejskiego programu obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (EU Space Surveillance and Tracking programme). Zapewni to dalszą efektywną współpracę w tych kluczowych obszarach badań.

   

  Erasmus+ i nowy program Turinga (The Turing scheme)

  Rząd Wielkiej Brytanii zdecydował, że dalsze uczestnictwo w programie Erasmus + nie leży w interesie Wielkiej Brytanii. Rząd Wielkiej Brytanii w pełni uznaje korzyści płynące z międzynarodowej wymiany w zakresie edukacji i szkoleń. Dlatego wprowadzany będzie nowy międzynarodowy program wymiany edukacyjnej o zasięgu globalnym, zwiększający mobilność społeczną.

  Program Turinga o budżecie ponad 100 milionów funtów, zapewni fundusze dla około 35000 uczniów i studentów, którzy od września 2021 r. będą mogli uczestniczyć w praktykach i wymianach zagranicznych. Instytucje brytyjskie będą mogły składać wnioski o dofinansowanie oferty od początku 2021 r. Brytyjskie uczelnie i szkoły są zachęcane do jak najszybszego przygotowania działań z międzynarodowymi partnerami. Więcej informacji można znaleźć tutaj https://www.gov.uk/government/news/new-turing-scheme-to-support-thousands-of-students-to-study-and-work-abroad.W nadchodzących tygodniach udostępniane będą dalsze informacje na temat tego programu.

   

  Na stronie Działu Spraw Międzynarodowych US znajduje się szczegółowa informacja o konsekwencjach związanych z BREXIT-em dla uczestników programu Erasmus+: https://dsm.usz.edu.pl/brexit-erasmus/