• 02 SIE 19
  Kampania NUP 2X35

  Kampania NUP 2X35

  Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych zachęca do udziału w projekcie NUP 2X35, który jest podjęciem debaty ukierunkowanej na zidentyfikowanie i analizę wiodących trendów i czynników w środowisku bezpieczeństwa Polski w perspektywie 2035 roku.

   

  We współczesnym świecie bezpieczeństwo państwa ma wiele wymiarów. Wojsko Polskie w swoich analizach otoczenia zamierza wyjść poza wiedzę z zakresu strategii wojskowej, sztuki operacyjnej i taktyki. Zbieranie informacji w ramach projektu NUP 2X35 ma uwzględniać szeroki kontekst polityczno-prawny, ekonomiczny, społeczno-kulturowy i technologiczny. Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych będzie starało się zmierzyć z wyzwaniami dla sił zbrojnych, które wynikają z globalizacji, dynamiki procesów klimatycznych i demograficznych, urbanizacji czy rozwoju cyberprzestrzeni.

   

  Więcej informacji: nup.wp.mil.pl