może tu
  • 16 STY 20
  Kariera naukowa kobiet – ANKIETA

  Kariera naukowa kobiet – ANKIETA

  W związku z realizacją przez dr Ewę Krause z Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki Wydziału Pedagogiki UKW w Bydgoszczy badań, dotyczących karier naukowych kobiet usytuowanych w kontekście życia rodzinnego, zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie.

   

  KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA KOBIET-NAUKOWCÓW

   

  Prowadzone badania są anonimowe i uzyskały pozytywną opinię Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych (Wydział Pedagogiki UKW w Bydgoszczy). Wszystkie zebrane dane zostaną zakodowane i wykorzystane wyłącznie w celach naukowo-badawczych.