Kazimierz Sawicki

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

prof. dr hab. Kazimierz Sawicki

opisProfesor Kazimierz Sawicki urodzony 5 marca 1926 roku w Toruniu, długoletni pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego w Katedrze Rachunkowości WNEiZ. Tytuł doktora h.c. otrzymał w uzaniu jego wkładu w dziedzinę rachunku kosztów, pionierskie opracowania na temat stosowania polityki bilansowej w warunkach polskich, a także za współudział w tworzeniu norm zawodowych dla biegłych rewidentów oraz szeroką działalnośś naukową, dydaktyczną i edytorską. Profesor Sawicki jest autorem ponod 400 publikacji z rachunkowości, rachunku kosztów i polityki bilansowej. Jako wychowawca kadry naukowej wypromował 13 doktorów nauk ekonomicznych, był recenzentem 61 rozpraw doktorskich i 23 rozpraw habilitacyjnych, co znacznie przyczyniło się do podniesienia poziomu naukowego rachunkowości na uczelniach ekonomicznych. Współtwórca szczecińskiej szkoły rachunkowości. Profesor Sawicki jest nie tylko naukowcem, ale również typowym praktykiem rachunkowości , zajmującym od wielu lat jedno z czołowych miejsc w kraju. Prężnie uczestniczy w pracach wielu stowarzyszeń, pełniąc m.in. funkcje członka honorowego oraz prezesa szczecinskiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

fot. J. Giedrys

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić