• 03 WRZ 19
    Księga kondolencyjna

    Księga kondolencyjna

    Informujemy, że w Rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego, al. Papieża Jana Pawła II 22a, wystawiona jest Księga Kondolencyjna poświęcona pamięci prof. dr hab. Bronisława Ziemianina i prof. dr hab. inż. Ryszarda Budzińskiego.

     

    Wpisów można dokonywać w dniach 3–6 września 2019 r. w godzinach 8:30 – 15:00.