Leszek Balcerowicz

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

prof. dr hab. Leszek Balcerowicz

opisProf. Leszek Balcerowicz urodził się 19 stycznia 1947 roku w Lipnie. Studiował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki na Wydziale Handlu Zagranicznego - ukończył je w 1970 roku. Potem pracował na tej uczelni jako pracownik naukowy. W 1974 roku otrzymał tytuł MBA w St. John's University w Nowym Jorku. Doktoryzował się na SGPiS w 1975 roku. W 1989 roku został doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. W październiku 1992 roku otrzymał stanowisko profesora w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, rok później został kierownikiem Katedry Międzynarodowej Studiów Porównawczych w SGH. W latach 1981-82 był wice przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, od 1992 roku jest też przewodniczącym Rady Programowej Fundacji Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE i przewodniczącym Rady Programowej Fundacji Edukacji Ekonomicznej. Aktywnie i twórczo działa w wielu polskich i światowych instytucjach naukowych. Jest doktorem honoris causa trzech uniwersytetów zagranicznych. W 1992 roku Fundacja Ludwika Erharda wyróżniła go Nagrodą Ludwika Erharda. Otrzymał też medal Pro Memoris za zasługi w rozwoju ekonomii przyznawany przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w Strasburgu. Działał jako polityk w kilku gabinetach rządowych - był m. in. Ministrem Finansów i wicepremierem w rządach T. Mazowieckiego, J.K. Bieleckiego, od 1997 roku takie funkcje pełnił też w obecnym rządzie. Jego dorobek naukowy obejmuje bardzo szeroki krąg problemów, bardzo cenne są zwłaszcza prace dotyczące szeroko rozumianej teorii ekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz transformacji ustrojowej. Senat US przyznał mu tytuł doktora honoris causa w 1998 roku.
fot. J. Giedrys

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić