• 04 LIP 16

    Nowi naukowcy w szeregach US

    8 grudnia odbyła się uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych Uniwersytetu Szczecińskiego, podczas której przysięgę doktorską złożyły trzydzieści dwie osoby, natomiast dyplomy habilitacyjne odebrało z rąk rektora US czterech doktorów.

    Wśród promowanych znalazły się osoby różnych opcji politycznych – stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał między innymi Poseł na Sejm, dr Arkadiusz Marchewka, który przygotowywał rozprawę doktorską pod opieką naukową prof. dr hab. Jolanty Zieziuli na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług. Przysięgę doktorską złożyło także trzech obcokrajowców: dr Nagmeldin Karamalla-Gaiballa z Sudanu (Wydział Humanistyczny), dr Wali Ayad Ayid z Iraku (Wydział Nauk o Ziemi) oraz dr Sofya Aksenova z Rosji (Wydział Filologiczny).

    – Rozwój zagranicznych studentów, tym bardziej jest dla nas, jako uczelni szczególnie ważny, w kontekście ostatnich ataków przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do zagranicznych studentów oraz akty nieposzanowanie obcych kultur, czemu zdecydowanie się sprzeciwiamy i co kategorycznie potępiamy. Przestrzeń uczelni to między innymi przestrzeń międzykulturowego dialogu. Misją uniwersytetu jest uczestnictwo w lokalnych i globalnych procesach kulturotwórczych, a przygraniczne położenie naszej uczelni uwrażliwia środowisko akademickie na wyjątkowe rozumienie ducha tolerancji, dążenie do poznawania innych kultur, religii, idei i obyczajów – podkreśla Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.

    Przysięgę doktorską złożyły trzydzieści dwie osoby z następujących wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego: Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Biologii, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydziału Humanistycznego, Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Teologicznego, Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Matematyczno-Fizycznego. Natomiast dyplomy habilitacyjne odebrało z rąk rektora US czterech doktorów z trzech wydziałów US: dr hab. Beata Bugajska i dr hab. Wojciech Turek z Wydziału Humanistycznego, dr hab. Danuta Joanna Michczyńska z Wydziału Nauk o Ziemi oraz dr hab. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska z Wydziału Biologii.