może tu
  • 02 WRZ 18
  Oferta pracy – Inspektor/Specjalista ds. Ochrony Środowiska i BHP

  Oferta pracy – Inspektor/Specjalista ds. Ochrony Środowiska i BHP

  Inspektorat BHP i OP Uniwersytetu Szczecińskiego poszukuje kandydata do pracy na stanowisku

  Inspektor/Specjalista ds. ochrony środowiska i BHP

  Zakres obowiązków:

  • Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Realizacja obowiązków służby bhp wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
  • Oceny ryzyka zawodowego (analiza zagrożeń),rekomendowanie kierownictwu odpowiednich środków redukcji ryzyka zawodowego.
  • Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Uczelni z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska oraz uczestniczenie w odbiorach nowo budowanych lub modernizowanych obiektach.
  • Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu bhp.
  • Sprawowanie i nadzorowanie dokumentacji oraz raportów w zakresie ochrony środowiska, systemów zarządzania środowiskowego oraz bhp.
  • Prowadzenie dokumentacji powypadkowej oraz chorób zawodowych.
  • Nadzór nad gospodarką odpadami, emisjami gazów lub pyłów do powietrza.
  • Inicjowanie, proponowanie oraz wdrażanie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo oraz motywujących pracowników do bezpiecznych zachowań.
  • Współpraca z organami zewnętrznymi w zakresie ochrony środowiska i  bhp (instytucje, firmy zewnętrzne).

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska oraz wymagane kwalifikacje do prowadzenia zagadnień bhp (studia podyplomowe w zakresie bhp).
  • Minimum dwa lata doświadczenia na stanowisku związanym z zagadnieniami ochrony środowiska i bhp.
  • Znajomość  obowiązujących przepisów  z zakresu ochrony środowiska i bhp.
  • Umiejętność organizacji własnej pracy , samodzielność.
  • Odporność na stres,  komunikatywność.
  • Znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie obsługi edytora tekstów MS Word, obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenie prezentacji multimedialnej MS Power Point.

  Wymagane dokumenty:

  • List motywacyjny.
  • Życiorys (CV).
  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, szkoleń. ukończonych kursów.
  • Zgoda kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko inspektora/specjalisty ds. ochrony środowiska i bhp złożoną na formularzu dostępnym do pobrania linkiem:Rodo – kandydat do pracy – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w instytucji o ustabilizowanej pozycji.
  • Pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
  • Możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń.

  Oferty należy przesyłać do dnia  21.09.2018 r. na adres : rekrutacja-bhp@usz.edu.pl

  Bliższe informacje dotyczące w/w naboru można uzyskać w Inspektoracie BHP i OP pod nr telefonu 91-444-11-96.