• 13 LIP 18
  Oferta pracy – Inspektorat BHP i OP

  Oferta pracy – Inspektorat BHP i OP

  Uniwersytet Szczeciński zatrudni do Inspektoratu BHP i OP inspektora/specjalistę ds.ochrony p.poż ( ½ etatu ).

  Zakres obowiązków:

  • Prowadzenie planowanych i doraźnych kontroli z zakresu ochrony p.pożarowej w obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • Uczestniczenie w opracowywaniu wieloletnich programów i planów poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego w Uczelni.
  • Inicjowanie i podejmowanie działań propagandowo-uświadamiających (prewencyjnych) w zakresie zagadnień bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej.
  • Opiniowanie regulaminów i instrukcji w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
  • Udział w pracach komisji odbiorowych i przetargowych.
  • Współpraca z Komendą Miejska i Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej.
  • Wydawanie opinii z zakresu ochrony p.poż.

   

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe, wymagane kwalifikacje do prowadzenia zagadnień ochrony p-poż.
  • Minimum trzy lata doświadczenia na stanowiskach związanych z zagadnieniami ochrony p-poż.
  • Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu ochrony p.poż.
  • Umiejętność organizacji własnej pracy , samodzielność.
  • Odporność na stres, komunikatywność.
  • Znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie obsługi edytora tekstów MS Word, obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenie prezentacji multimedialnej MS Power Point.

   

  Wymagane dokumenty:

  • List motywacyjny.
  • Życiorys (CV).

   

  Oferty należy przesyłać do dnia 31.08.2018 r. na adres : rekrutacja-bhp@usz.edu.pl

  Bliższe informacje dotyczące w/w naboru można uzyskać pod nr telefonów:

  Dział Spraw Osobowych – 91 444 11 82

  Inspektorat BHP i OP – 91 444 11 96.