• 24 WRZ 18
  Oferta pracy – Starszy Ekonomista w Dziale Zatrudnienia i Płac

  Oferta pracy – Starszy Ekonomista w Dziale Zatrudnienia i Płac

  Uniwersytet Szczeciński poszukuje osoby do pracy na stanowisko starszy ekonomista (wymiar etatu: 1) w Dziale Zatrudnienia i Płac.

  Wymagania:

  1. wykształcenie ekonomiczne
  2. znajomość  przepisów:
  • prawa pracy w zakresie wynagradzania za pracę i innych świadczeń,
  • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • ustawy o rachunkowości,
  1. znajomość obsługi programu Płatnik,
  2. znajomość rachunkowości.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  Oferty należy składać w sekretariacie Kanclerza US w Szczecinie, Aleja Papieża Jana Pawła II 31, pok. 109, bądź drogą elektroniczną na adres: sekretariat.kanclerza@univ.szczecin.pl  w terminie do 12.10.2018 r.

   

  Bliższe informacje dotyczące w/w naboru można uzyskać w Dziale Zatrudnienia i Płac pod nr telefonu 91-444-11-25.