• 30 LIS 18
  Obowiązkowe szkolenia w dziedzinie BHP dla pracowników US

  Obowiązkowe szkolenia w dziedzinie BHP dla pracowników US

  Uniwersyteckie Centrum Edukacji w porozumieniu z Inspektoratem BHP i OP US zaprasza wszystkich pracowników dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych, naukowych, inżynieryjno-technicznych, naukowo-technicznych, administracyjnych a także kadrę kierowniczą do odbycia obowiązkowego okresowego szkolenia w dziedzinie BHP (szkolenia odbywają się co 5 lat).

   

  Szkolenie należy zrealizować w terminie od 27 listopada 2018 r. do 19 grudnia 2018 r. w formie szkolenia on-line dostępnego na stronie internetowej Uniwersyteckiego Centrum Edukacji. W zakładce Szkolenia należy wybrać opcję „Szkolenia dla pracowników” (https://bhp-pracownicy.univ.szczecin.pl ).

   

  W razie pytań prosimy o kontakt: UCE, ul. Wawrzyniaka 15, tel. 444 3816 lub uce@univ.szczecin.pl lub

   

  Inspektorat BHP i OP tel. 444 11 96.