może tu
  • 11 STY 21
  Oświadczenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

  Oświadczenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego zdecydowanie potępia wszelkie akty seksizmu i nietolerancji wobec drugiego człowieka. Jednak władze Uczelni nie mają wpływu na treści, które pracownicy zamieszczają na prywatnych profilach na portalach społecznościowych, więc Rektor może w tym przypadku jedynie wyrazić ubolewanie nad stylem i poziomem wyrażanych opinii.

   

  W tego rodzaju sprawach są podejmowane czynności przewidziane w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce, pozwalające na wnikliwą ocenę zachowania nauczyciela akademickiego jako ewentualnego deliktu dyscyplinarnego i jego konsekwencji prawnych.

   

  Czynności te zostaną niezwłocznie podjęte również wobec dra hab. Wojciecha Krysztofiaka.

   

  prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego