Szanowni Państwo!

ponieważ na Uniwersytecie Szczecińskim trwa proces wprowadzania nowej struktury organizacyjnej, na stronach w domenie usz.edu.pl mogą znajdować się niezaktualizowane informacje i dane kontaktowe.
Poniżej załączamy fragment zarządzenia rektora US z dnia 8 października 2019 roku w sprawie nowego nazewnictwa i używanych skrótów.
Wszelkie dokumenty publiczne znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej.

Za utrudnienia w korzystaniu z naszych serwisów przepraszamy.
władze i pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 147/2019
REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie symboliki literowej, skrótów dla domen i adresów mailowych, logo dla wydziałów i instytutów oraz skrótów adresów mailowych jednostek administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), zarządza się co następuje:

§1

Wprowadza się symbole literowe dla Wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego:

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: SPR
Wydział Humanistyczny: HUM
Wydział Nauk Społecznych: NSP
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania: EFZ
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia: KFZ
Wydział Prawa i Administracji: PIA
Wydział Teologiczny: TEO

§2

Wprowadza się symbole literowe dla Instytutów Uniwersytetu Szczecińskiego:

Instytut Biologii: BIO
Instytut Fizyki: FIZ
Instytut Matematyki: MAT
Instytut Nauk o Morzu i Środowisku: NMS
Instytut Językoznawstwa: JEZ
Instytut Literatury i Nowych Mediów: LIT
Instytut Historyczny: HIS
Instytut Filozofii i Kognitywistyki: FIK
Instytut Psychologii: PSY
Instytut Socjologii: SOC
Instytut Pedagogiki: PED
Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie: NPB
Instytut Ekonomii i Finansów: EIF
Instytut Zarządzania: ZAR
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej: GPG
Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej: NKF
Instytut Nauk Prawnych: NPR
Instytut Nauk Teologicznych: NTO

Pełna treść dokumentu (pdf):