Ryszard Borowiecki

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki

borowieckiProf. dr hab. Ryszard Borowiecki ur. 07. 01. 1943 r. w Zwoleniu (woj. mazowieckie), prof. dr hab. nauk ekonomicznych, prof. zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i prof. wizytujący w Politechnice Częstochowskiej. Doctor honoris causa: Uniwersytetu w Mesynie, Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego, Tarnopolskiego Instytutu Społecznych i Informacyjnych Technologii oraz Politechniki Częstochowskiej. Akademik Ukraińskiej Akademii Nauk Ekonomicznych oraz członek korespondent Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Literatury w Paryżu.

Autor, współautor i redaktor naukowy ponad 560 wydawnictw publikowanych w kraju i zagranicą, 130 ekspertyz i prac wdrożeniowych oraz 30 grantów badawczych. Promotor 17 zakończonych przewodów doktorskich i 6 kontynuowanych, recenzent 53 rozpraw doktorskich i 60 habilitacyjnych oraz 21 wniosków o tytuł profesora.

Były rektor Akademii – Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2002-2007-2008) oraz kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw (1990-2013).

Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN (od 2003 r.), członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (od 2007 r.), członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (od 2011 r.).

Prezes Zarządu Głównego TNOiK (1998-2005), przewodniczący Głównej Rady Naukowej TNOiK (2009-2013), członek Zarządu Krajowego i Głównej Rady Naukowej PTE (kadencja 2010-2015). Członek rad programowych 9 periodyków krajowych i 3 zagranicznych oraz członek rady programowej VII, VIII i IX Kongresu Ekonomistów Polskich.

Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Profesora Borowieckiego od 30 lat łączą liczne i owocne więzi współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić