może tu
  • 25 WRZ 18
  Prof. Jean Marc Lobaccaro w Szczecinie

  Prof. Jean Marc Lobaccaro w Szczecinie

  Profesor Jean Marc Lobaccaro jest autorytetem w dziedzinie fizjologii, endokrynologii, a także biologii molekularnej nowotworów co potwierdzają liczne funkcje w grupach eksperckich m.in. Francuskiego Ministerstwa Nauki, Włoskiego Ministerstwa Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Profesor jest pracownikiem Uniwersytetu d’Auvergne Clermont-Ferrand, gdzie na Wydziale Biologii pełni funkcję Prodziekana do spraw Nauki. Do roku 2017 kierował Szkołą Doktorską Nauk o Życiu, Zdrowiu, Agronomii oraz Środowisku. Profesor jest uznanym i bardzo lubianym dydaktykiem, czego dowodzą liczne nominacje i nagrody w konkursach na najlepszego nauczyciela akademickiego macierzystego uniwersytetu. Wykłady Profesora są porywające i przedstawiają trudne zagadnienia w sposób prosty i przejrzysty. Profesor jest również wielkim fanem sagi Gwiezdne Wojny co odzwierciedla temat jednego z proponowanych Państwu wykładów: Nowotwór prostaty a lipidy: od mrocznego widma do nowej nadziei.

   

  „Nowotwór prostaty a lipidy: od mrocznego widma do nowej nadziei”. W ostatnich latach odnotowaliśmy wzrost zapadalności na nowotwory gruczołu krokowego w krajach Europy zachodniej, jednak schorzenie to nie może być jednak poczytywane jako „nowe”. Dawno, dawno temu w odległym stuleciu … naukowcy zdecydowanie rzadziej napotykali na przypadki tego nowotworu. Zasadnicze pytanie brzmi zatem: Czym spowodowany jest wzrost aktywności ciemnej strony mocy odpowiedzialny za wzrost liczby pacjentów obarczonych tą chorobą? Szeroki skan przyczyn wskazuje, że odpowiadają za to zaburzenie w diecie postępujące w przeciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. Zidentyfikowano nowe czynniki ryzyka. Szczęśliwie istnieje nowa nadzieja, gdyż wykryto nowe cele terapeutyczne w leczeniu tej choroby.

   

  „Sieć receptorów jądrowych w fizjologii gruczołu krokowego”. Nowotwory gruczołu krokowego są uznawane za guzy hormono – zależne. Dlatego też, głównym celem farmakologicznym w ich terapii są receptory dla androgenów. Niestety, większość guzów w trakcie leczenia wykazuje oporność na terapię opartą o kastrację chemiczną polegającą na zastosowaniu leków przeciw-androgenowych. Co ciekawe, receptory androgenowe nie są jedynymi receptorami jądrowymi odgrywającymi istotną rolę w procesach fizjologicznych zachodzących w prostacie. Zarówno nasz zespół jak i inni badacze wykazaliśmy szereg funkcji wielu z nich. Receptory jądrowe w komórkach prostaty tworzą swoistą sieć powiązań, co otwiera nowe perspektywy w poszukiwaniu terapii zaburzeń funkcjonowania tego gruczołu.

   

   

  Wydarzenie na Facebook’u:
  https://www.facebook.com/events/1856640684414273/