• 25 CZE 18
    Radzieckie magazyny głowic atomowych w Polsce. Pomiędzy dziedzictwem a zapomnieniem. Perspektywa archeologiczna.

    Radzieckie magazyny głowic atomowych w Polsce. Pomiędzy dziedzictwem a zapomnieniem. Perspektywa archeologiczna.

    Katedra Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymała dofinansowanie na realizację dwuletniego zadania (2589/18) pt. „Radzieckie magazyny głowic atomowych w Polsce. Pomiędzy dziedzictwem a zapomnieniem. Perspektywa archeologiczna”, którego kierownikiem jest dr Grzegorz Kiarszys.

    Projekt badawczy jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”, edycja 2018, zarządzanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.