może tu
  • 09 LIS 18
  Ranking wydziałów ekonomicznych

  Ranking wydziałów ekonomicznych

  Dziennik Rzeczpospolita opublikował ranking wydziałów ekonomicznych mogących prowadzić pełne, trójstopniowe studia ekonomiczne. Znalazły się w nim oba wydziały ekonomiczne Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

  Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US został sklasyfikowany na 14 miejscu, zaś Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US na 16 pozycji. Badaniem objęto 28 wydziałów.

   

  Pełne wyniki rankingu dostępne są tutaj.

   

  Zestawienie przygotowano przy wsparciu partnera merytorycznego, Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Wydziały oceniano zgodnie z metodologią:

   

  KARIERY ABSOLWENTÓW – 40 proc.

   

  o Średnie zarobki absolwentów w relacji do średniego wynagrodzenia w powiatach zamieszkania absolwentów (dla absolwentów rocznika 2016)
  o Dynamika względnego wskaźnika zarobków absolwentów z 2016 w rok po uzyskaniu dyplomu do względnego wskaźnika zarobków absolwentów z 2015 w rok po uzyskaniu dyplomu.
  o Średni czas poszukiwania pracy w pierwszym roku po studiach (dla absolwentów rocznika 2016, tj. z najnowszego badania ELA 2018)

   

  Kariery absolwentów porównano na podstawie wyników ogólnopolskiego badania o ekonomicznych losach absolwentów polskich uczelni (ELA), w tym najnowszej edycji ELA z 2018 r.

   

  JAKOŚĆ NAUCZANIA – 25 proc.

   

  o Liczba przyjętych na studia laureatów olimpiad na 1000 przyjętych studentów za ostatnie dwa lata
  o Liczba przyjętych na studia za ostatni rok akademicki (2017/18) do liczby kandydatów
  o Liczba profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów na 1000 studentów; według stanu na 31 grudnia 2017 r.
  o Liczba studentów spoza uczelni zrekrutowanych na studia II stopnia
  o Liczba studentów na studiach III stopnia (doktorantów) do liczby studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

   

  POTENCJAŁ NAUKOWY – 20 proc.

   

  o Liczba grantów otrzymanych do wnioskowanych za ostatnie 3 lata (NCN; MNiSW)
  o Stopnie naukowe (doktora i doktora habilitowanego) nadane w 2017 roku
  o Liczba czasopism wydawanych w 2017 roku
  o Liczba artykułów z listy A, B, C opublikowanych w 2017 r. (propagacja z listy czteroletniej z ostatniej parametryzacji)
  o Środki z projektów badawczych w przeliczeniu na pracowników uczelni (wartość środków przyznanych na rok 2017 w relacji do średniej liczby pracowników etatowych w 2017 r.

   

  UMIĘDZYNARODOWIENIE – 15 proc.

   

  o Liczba studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich wyjeżdżających w ramach wymiany międzynarodowej w dwóch ostatnich latach do liczby studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, według stanu na dzień 31.12.2017 (ranking uczelni)
  o Liczba studentów, doktorantów, i nauczycieli akademickich przyjeżdżających na uczelnię w ramach wymiany międzynarodowej w dwóch ostatnich latach do liczby studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, według stanu na dzień 31.12.2017 (ranking uczelni)
  o Liczba studentów cudzoziemców do liczby wszystkich studentów – dla kierunków z dziedziny nauk ekonomicznych, według stanu na dzień 31.12.2017 (ranking wydziałów).

   

  ŹRÓDŁO: Rzeczpospolita
  Link: https://www.rp.pl/Biznes/181109575-Najlepsze-uczelnie-i-wydzialy-ekonomiczne-w-Polsce-Ranking-Rzeczpospolitej.html
  Link: https://www.rp.pl/Biznes/311079956-Najlepsze-uczelnie-i-wydzialy-ekonomiczne-Zasady-rankingu.html