• 14 CZE 18

  Rekrutacja na US – 2018/2019

  12 czerwca ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie Szczecińskim. Kandydaci od tego dnia mogą rejestrować się w serwisie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów na stronie internetowej uczelni. Znajdą tu informacje dotyczące kryteriów kwalifikacji na studia, poszczególnych etapów rekrutacji, wymaganych dokumentów, płatności, a także wykaz olimpiad, których laureaci i finaliści mogą korzystać z preferencyjnych warunków w procesie rekrutacji.

  Nowości na US

  W ofercie US od nadchodzącego roku akademickiego (2017/2018) pojawi się kilka nowych kierunków:

  Studia I stopnia:

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
  – PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z ROZSZERZONĄ EDUKACJĄ ARTYSTYCZNĄ

  WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
  – INFORMATYKA W BIZNESIE

  WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG
  – GOSPODARKA REGIONÓW NADMORSKICH
  – TURYSTYKA I REKREACJA: ZARZĄDZANIE EVENTAMI SPORTOWYMI I TURYSTYCZNYMI

  Studia II stopnia:

  WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG
  – LOGISTYKA – STUDIA INŻYNIERSKIE

  WYDZIAŁ BIOLOGII
  – OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO – STUDIA INŻYNIERSKIE

  Lista wszystkich kierunków dostępna jest na stronie internetowej: http://kandydaci.usz.edu.pl/

  Łącznie w ofercie na rok 2018/19 zostą uruchomione 82 kierunki. Na studiach stacjonarnych na kandydatów będzie czekało 7 526 miejsc, na studiach niestacjonarnych natomiast  2 529 miejsc.

  Wiele możliwości, jeden Uniwersytet!

  Kandydaci na studia w nadchodzącym roku akademickim mają do wyboru studia realizowane w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na 10 wydziałach: Filologicznym, Humanistycznym, Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Matematyczno-Fizycznym, Nauk o Ziemi, Biologii, Prawa i Administracji, Teologicznym oraz Zarządzania i Ekonomiki Usług.

  Co? Jak? Kiedy?

  1 NABÓR

  Pierwszy etap pierwszego naboru na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczął się 12 czerwca i potrwa do 5 lipca. Pierwszy etap pierwszego naboru na studia  II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne rozpoczął się 12 czerwca i potrwa do 17 sierpnia.

  Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci poznają:
  – na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie 10 lipca
  – na studia  II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne 22 sierpnia.

  Decyzje o przyjęciu na studia zostaną ogłoszone:
  – na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie 19 lipca
  – na studia II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne 30 sierpnia.

  2 NABÓR

  Pierwszy etap drugiego naboru na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpocznie się 12 lipca i potrwa do 17 sierpnia. Pierwszy etap drugiego naboru na studia II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa do 14 września.

  Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci poznają:
  – na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie 22 sierpnia
  – na studia II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne 19 września.

  Decyzje o przyjęciu na studia zostaną ogłoszone:
  – na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite  studia magisterskie 30 sierpnia
  – na studia II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne 27 września.

  3 NABÓR

  Pierwszy etap trzeciego naboru na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa do 14 września.

  Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie poznają 19 września.

  Decyzje o przyjęciu na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie zostaną ogłoszone 27 września.

  * Ogłoszenie kolejnego naboru na danym kierunku (specjalności) studiów następuje tylko pod warunkiem niewypełnienia uchwalonego limitu miejsc.

  Zasady przyjmowania na studia w nadchodzącym roku akademickim, terminy postępowania rekrutacyjnego, pełną ofertę kierunków na nadchodzący rok akademicki oraz szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji kandydaci znajdą w serwisie internetowym: http://kandydaci.usz.edu.pl/. 

  Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące rekrutacji można kierować na adres: rekrutacja@univ.szczecin.pl