Mirosław Łatka
kierownik, tel./fax 91 444-11-07
kom. 508-330-362
e-mail: latkam@univ.szczecin.pl

Józef Bogdan Kucharzewski
referent, tel./fax 91 444-11-07
e-mail: bogdan.kucharzewski@univ.szczecin.pl

MAGAZYN

Alicja Klimkiewicz
samodzielny referent, tel. 91 444-11-52
magazyn czynny:
poniedziałek-czwartek godz. 9.00-14.00
piątek: nieczynny

KIEROWCY

Andrzej Kościuczyk
kom. 508-329-379

Dariusz Rudzki
kom. 508-330-764

al. Papieża Jana Pawła II 31
70-453 Szczecinandrzej.zdobylak@univ.szczecin.pl