może tu

Samorząd Studencki Uniwersytetu Szczecińskiego tworzą wszyscy studenci Uniwersytetu Szczecińskiego. Organami Samorządu Studenckiego, reprezentującymi studentów odpowiednio przed Władzami Wydziału jest Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego oraz przed Władzami Uczelni Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego i Zarząd Uczelnianej Rady.

 

Samorząd zajmuje się wieloma aspektami dotyczącymi procesu kształcenia na Uniwersytecie oraz kreuje życie akademickie przez organizację wydarzeń kulturalnych. Przedstawiciele studentów obecni są w gremiach takich jak: Rady Instytutów, Rady Wydziałów, Wydziałowe Zespoły ds. zapewniania jakości i programów kształcenia, Komisje Senackie i Rektorskie, Komisje Dyscyplinarne dla studentów i nauczycieli akademickich, Kolegium Elektorów oraz Senat US.

 

Obecność przedstawicieli studentów w tych Zespołach umożliwia reprezentowanie głosu studenckiego, przedstawienie uwag i wniosków dotyczących programu kształcenia oraz podnoszenie jakości studiowania na Uniwersytecie. W gronie organów Samorządu Studenckiego znajdują się osoby będące Ekspertami ds. Studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, są oni specjalistami w zakresie jakości kształcenia z perspektywy studenckiej. Samorząd Studencki podejmuje inicjatywy kulturalne i społeczne. Studenci Uniwersytetu mają możliwość uczestnictwa w imprezach, m.in.: Otrzęsinach, Wydziałowych imprezach tematycznych, Mikołajkach, Balu Karnawałowym, Dniu Kobiet, Rozkręcamy wiosnę oraz w największych na Pomorzu Zachodnim Juwenaliach organizowanych w porozumieniu z innymi Samorządami Studenckimi Szczecińskich Uczelni Wyższych.

 

Samorząd Studencki zajmuje się również sprawami socjalnymi studentów. Przedstawiciele studentów przydzielają miejsca w Domach Studenckich US oraz, wraz z pracownikami administracyjnymi US, tworzą Wydziałowe i Uczelniane Komisje ds. Pomocy Materialnej, przyznające stypendia.

 

Działalność Samorządu opiera się na wsparciu Kół Naukowych i organizacji studenckich przez dotacje celowe na wyjazdy naukowe i konferencje oraz współorganizowanie ze Studencką Strefą Kultury Przeglądu Kół Naukowych.

 

Jednym z istotnych aspektów działalności przedstawicieli Samorządu Studenckiego jest aktywność na arenie ogólnopolskiej i reprezentacja głosu studentów w Forum Uniwersytetów Polskich oraz Parlamencie Studentów RP.

 

Przewodniczącymi Samorządu w poprzednich latach byli:

Przemysław Wraga

Michał Łuczak

Radosław Przypis

Marcin Wypchło

Julia Jerka

 

Aktualny skład Zarządu Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego to:

ul. Szwoleżerów 18a p.5
71-061 Szczecin

tel.: 508 329 636
email: samorzad@univ.szczecin.pl