może tu

Samorząd Studencki Uniwersytetu Szczecińskiego tworzą wszyscy studenci Uniwersytetu Szczecińskiego. Organami Samorządu Studenckiego reprezentującymi studentów odpowiednio przed Władzami Wydziału są  Rady Samorządów Studenckich na Wydziałach oraz przed Władzami Uczelni Zarząd Samorządu Studenckiego.

 

Samorząd zajmuje się wieloma aspektami dotyczącymi procesu kształcenia na Uniwersytecie oraz kreuje życie akademickie przez organizację wydarzeń kulturalnych.

 

Przedstawiciele studentów obecni są w gremiach takich jak: Senat Uczelni, Rada Uczelni, Komisje Dyscyplinarne, Uczelniana Rada ds. Kształcenia, Rady Dydaktyczne na Wydziałach czy Kolegium Elektorów.

 

Obecność przedstawicieli studentów w tych gremiach umożliwia reprezentowanie głosu studenckiego, przedstawienie uwag i wniosków dotyczących studiów oraz podnoszenie jakości studiowania na Uniwersytecie.

Samorząd Studencki podejmuje inicjatywy kulturalne i społeczne. Studenci Uniwersytetu mają możliwość uczestnictwa w takich wydarzeniach jak m.in.:

 • największe na Pomorzu Zachodnim Juwenalia organizowane w porozumieniu z innymi Samorządami Studenckimi Szczecińskich Uczelni Wyższych,
 • Gala Aktywności Studenckiej Gryfy Samorządności,
 • #USzczęśliwiaj,
 • Strefa Nauki,
 • Akademia Rozwoju Młodego Naukowca,
 • Be ECO with US,
 • Rights for US,
 • Akcja Ewaluacja,
 • Tydzień Ziemi,
 • Otrzęsiny,
 • Szczecin Wita Studentów,
 • Wydziałowe imprezy tematyczne,
 • Rozkręcamy wiosnę,
 • szkolenia i warsztaty,
 • spotkania ze specjalistami,
 • panele dyskusyjne,
 • wybory mentorów

 

Samorząd Studencki zajmuje się również sprawami socjalnymi studentów. Przedstawiciele studentów przydzielają miejsca w Domach Studenckich US oraz, wraz z pracownikami administracyjnymi US, tworzą Komisję Stypendialną przyznającą stypendia.

 

Działalność Samorządu opiera się na wsparciu Kół Naukowych i organizacji studenckich przez dotacje celowe na wyjazdy naukowe i konferencje oraz współorganizowanie ze Strefą Kultury Studenckiej Przeglądu Kół Naukowych.

 

Jednym z istotnych aspektów działalności przedstawicieli Samorządu Studenckiego jest aktywność na arenie ogólnopolskiej i reprezentacja głosu studentów w Forum Uniwersytetów Polskich oraz Parlamencie Studentów RP.

 

Przewodniczącymi Samorządu Studenckiego w poprzednich latach byli:

 • Przemysław Wraga
 • Michał Łuczak
 • Radosław Przypis
 • Marcin Wypchło
 • Julia Jerka
 • Magdalena Koziara

 

Aktualny skład Zarządu Samorządu Studenckiego to:

 

Możecie nas znaleźć w mediach społecznościowych na Facebook oraz Instagram – @samorzadus

 

Dostępni jesteśmy dla Was także w biurze, które znajduje się przy Alei Bohaterów Warszawy 74 (Dom Studencki nr 2).

 

W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy również dostępni za pośrednictwem poczty mailowej: kontakt@samorzad.usz.edu.pl

Accessibility Toolbar