• 15 PAŹ 18
  Seminarium COST: ”Aplikuj i zdobądź środki na działania networkingowe”

  Seminarium COST: ”Aplikuj i zdobądź środki na działania networkingowe”

  29 października 2018r. (poniedziałek) w godzinach od 10:30 do 13:00 w Dużej Sali Senatu zlokalizowanej w siedzibie Rektoratu przy al. Papieża Jana Pawła II 22a organizowane jest seminarium dotyczące Akcji COST pt.: „Aplikuj i zdobądź środki na działania networkingowe”, które poprowadzi Koordynator Krajowy COST w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – p. Jadwiga Mrozowska.

   

  Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z tworzeniem oraz koordynacją interdyscyplinarnych sieci badawczych, a także integrację naukowców w Europie i poza nią.

   

  Podczas spotkania zostaną przedstawione podstawowe informacjie dotyczące Akcji COST, warunki przystąpienia do programu, wymogi, zasady i praktyczne porady, jak również doświadczenia osób, które uczestniczą w Akcji COST. Oprócz tego, uczestnikom spotkania zostaną przedstawione korzyści, jakie daje uczestnictwo w tego rodzaju inicjatywie.

   

  Ewentualne pytania dot. ww. wydarzenia proszę kierować bezpośrednio do jego organizator – p. Edyty Kowalczyk-Łuc, pracownika Działu Projektów Europejskich, zajmującego się Programem Ramowym Horyzont 2020 na Uniwersytecie Szczecińskim – tel. 91 444 14 28

   

  Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa do dnia 26 października 2018r. do południa pod wskazany email: edyta.kowalczyk@usz.edu.pl

   

  Program seminarium dostępny jest TUTAJ.
  ZAPROSZENIE