• 10 GRU 18
  Spacer po historii miasta w towarzystwie cudzoziemców – uczniów szkoły języka polskiego “pl-us”

  Spacer po historii miasta w towarzystwie cudzoziemców – uczniów szkoły języka polskiego “pl-us”

  Szkoła Języka Polskiego Uniwersytetu Szczecińskiego “PL-US” co roku oferuje wszystkim swoim uczniom-cudzoziemcom pobierającym lekcje polszczyzny bezpłatne warsztaty kultury oraz historii polskiej i regionalnej. Celem warsztatów jest przybliżenie im specyfiki miasta i kraju ich czasowego lub stałego pobytu. Wymaga to przekroczenia zarówno formuły wykładu akademickiego, jak i samych murów uczelni – wyjścia do miasta i skonfrontowania z nim, tak, aby jego poznanie odbywało się w działaniu, zaś wiedza o jego historii stała się wiedzą doświadczoną.

   

  W grudniu roku 2018 w ramach warsztatów odbędzie się spacer przez centralne punkty topografii i historii miasta, takie jak Kaskada, Filharmonia, czy Muzeum Narodowe w Szczecinie. Spacer rozpocznie się spotkaniem pod głównym wejściem do CH “Kaskada”, skąd uczestnicy warsztatów wyruszą w kierunku Centrum Dialogu Przełomy MNS Szczecin. Po drodze dr Krzysztof Flasiński (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego) przybliży im historię mijanych miejsc, opowiadając o bramach, budynkach, instytucjach kiedyś i dziś się tam mieszczących. Ta sama historia, omówiona w szerszym kontekście dziejowym i w oparciu o archiwalia i artefakty w Centrum Dialogu Przełomy (opowieść kustoszki CDP na angielski tłumaczyć będzie dr Magdalena Krause, WF US) zrośnie się z bezpośrednio doświadczonym miejskim konkretem.

   

  Spacer zakończy się obiadem w Barze “Turysta” i opowieścią o instytucji baru mlecznego jako specyficznego elementu polskiej gastronomii.

   

  Wszystkie wydarzenia odbywające się w ramach spotkania Szczecin od kuchni, jak i semestralny kurs warsztatowy są bezpłatne dla uczniów PL-USa. Posiłek wieńczący spotkanie opłacają uczestnicy.

   

  Szczegółowe informacje i program znajdą Państwo w załączniku.

   

  WERSJA POLSKA
  ENGLISH VERSION