Stanisław Owsiak

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

prof. dr hab. Stanisław Owsiak

opisProfesor Stanisław Owsiak urodził się 26 lutego 1946 r. w Krośnie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie; od 1970 r. pracownik naukowy tej uczelni; przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej od stanowiska asystenta do profesora zwyczajnego; doktor nauk ekonomicznych (1976), doktor habilitowany (1984), profesor nauk ekonomicznych (1992). Profesor jest wybitnym znawcą finansów publicznych, którym poświęcił swoje zainteresowania naukowe. Jest znanym i cenionym autorytetem zarówno w kraju jak i za granicą. Będąc nauczycielem akademickim nie tylko stworzył ogromny dorobek naukowy (ponad 120 publikacji w języku polskim i angielskim) lecz również wspomaga młodych pracowników naukowych i studentów. Profesor zawsze pozostawał w bliskim kontakcie z praktyką gospodarczą i administracja państwową  a jego działania nakierowane były na wspieranie rozwoju polskiej gospodarki. W latach 80-tych Profesor uczestniczył w realizacji międzyresortowych programów badawczych dotyczących reformy systemu finansowego państwa, przez kilkanaście lat wykonywał ekspertyzy dotyczące finansów publicznych dla Sejmu RP, przez 10 lat pracował w Radzie Strategii Społeczno-Gospodarczej, pełniąc funkcję jej wiceprzewodniczącego, był członkiem Głównej Komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów, członkiem Rady programowej Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości oraz uczestniczył w pracach wielu innych gremiów doradczych i konsultacyjnych. W styczniu 2004 roku został powołany przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej na członka Rady Polityki Pieniężnej oraz po raz trzeci został wybrany na członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

 fot. J. Giedrys

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić