• 31 SIE 18
  Stypendia dla studentów międzynarodowych studiów doktoranckich

  Stypendia dla studentów międzynarodowych studiów doktoranckich

  W październiku 2018 roku na Wydziale Matematyczno-Fizycznym rusza program   międzynarodowych studiów doktoranckich.
  W ramach tego programu Uniwersytet Szczeciński oferuje stypendia dla studentów w wysokości ok 4000 złotych. Stypendia będą przyznawane na dwa lata z możliwością dwukrotnego przedłużenia na rok. Najlepsi  studenci mogę dodatkowo otrzymać stypendium Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w wysokości 1000 złotych.

   

  Grupy badawcze na Wydziale Matematyczno-Fizycznym [Badania naukowe-IM], [Badania naukowe-IF] mają wysoki międzynarodowy poziom oraz prowadzą badania  we współpracy z wieloma polskimi i międzynarodowymi ośrodkami  [Współpraca-IM], [Współpraca-IF]. Współpraca ta skutkuje wizytami światowej klasy naukowców w ramach kolokwium, wizyt naukowych  oraz  konferencji organizowanych na naszym Wydziale [Kolokwium Matematyczne], [Seminaria-IM], [Seminaria-IF].  Zachęcamy naszych studentów do skorzystania z tych koneksji w celu rozwijania własnej współpracy międzynarodowej.

   

  Dalsze informacje o programie studiów doktoranckich oraz o dostępnych opiekunach naukowych można uzyskać u

  z matematyki: z fizyki:
  Prof. Franz-Viktor Kuhlmannfvk@usz.edu.pl, Prof. Konrad Czerskikonrad.czerski@usz.edu.pl.

   

  Aplikacje na studia doktoranckie prosimy przesyłać do:

  Dziekan
  Wydziału Matematyczno-Fizycznego
  ul. Wielkopolska 15
  70-451 Szczecin
  Poland

   

  Wnioski o przyjecie na studia doktoranckie będą przyjmowane do 15 września.

  Od kandydatów oczekujemy:

  • krótkiego życiorysu naukowego wraz z osiągnięciami i zainteresowaniami naukowymi;
  • kopii dyplomu magisterskiego;
  • 2 listy rekomendacyjne lub dane e-mailowe dwóch osób mogących wystawić rekomendacje.