• 12 MAR 19
  Szkoły doktorskie – debata NKN FORUM

  Szkoły doktorskie – debata NKN FORUM

  20 marca 2019 (środa) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika odbędzie się debata poświęconych dyskusji i wymianie doświadczeń związanych z nadawaniem nowego kształtu nauce i szkolnictwu wyższemu w Polsce.

   

  Tematem obrad będą szkoły doktorskie – czyli nowa forma kształcenia doktorantów, wprowadzona w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przedstawiciele różnych uczelni zaprezentują wdrażane przez siebie projekty szkół doktorskich. Dyskusja dotyczyć będzie między innymi: struktury nowych szkół, wspólnych szkół dla kilu uczelni, programów kształcenia, zasad rekrutacji czy ewaluacji szkół doktorskich.

   

  Rejestracja: Gospodarze wydarzenia rozesłali do rektorów szkół wyższych zaproszenia zawierające link do formularza rejestracyjnego, który pozwala uczelni zgłosić do udziału w debacie do czterech przedstawicieli.

   

  Kontakt do organizatorów debaty:

  mail: nknforum@umk.pl

  sprawy merytoryczne: +48 604 481 364, sprawy organizacyjne: +48 669 200 739

   

  Wszystkie debaty NKN FORUM są transmitowane na profilu FB NKN oraz na stronie www.nkn.gov.pl, gdzie również w późniejszym terminie dostępne będą zapisy wideo ze spotkań.