może tu
  • 13 STY 20
  Umorzenie postępowania wyjaśniającego wobec prof. Agnieszki Popieli

  Umorzenie postępowania wyjaśniającego wobec prof. Agnieszki Popieli

  Prof. dr hab. Piotr Łaski – rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich Uniwersytetu Szczecińskiego, postanowił umorzyć sprawę postępowania wyjaśniającego w stosunku do prof. dr hab. Agnieszki Popieli, pracownika Instytutu Biologii US, która dotyczyła jej wpisów na portalach społecznościowych.

   

  Zdaniem rzecznika dyscyplinarnego, na podstawie zebranego materiału dowodowego, nie doszło do naruszenia dóbr osobistych pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i administracyjnych uczelni oraz nie zostało bezpośrednio naruszone dobro uczelni.

   

  Umieszczone wpisy na prywatnych profilach na portalach społecznościowych, dotyczą sfery pozauniwersyteckiej.