• 11 PAŹ 18
  Ważna informacja dla nauczycieli akademickich US

  Ważna informacja dla nauczycieli akademickich US

  Szanowni Państwo,

   

  w związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2018 r. zarządzenia nr 78/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Szczecińskim z tytułu praw autorskich w podatku dochodowym od osób fizycznych, wszyscy nauczyciele akademiccy wykonujący prace o charakterze twórczym zobowiązani są do pilnego złożenia w Dziale Spraw Osobowych US deklaracji oraz aneksu do aktu mianowania/umowy o pracę według aktualnie obowiązujących wzorów.

   

  Z poważaniem

   

  prof. dr hab. Edward Włodarczyk

   

  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego