• 11 PAŹ 18
  Zmiana grup pracowniczych nauczycieli akademickich

  Zmiana grup pracowniczych nauczycieli akademickich

  Szanowni Państwo,

   

  informuję, że na podstawie art. 247 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) nauczyciele akademiccy będący w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), zwanej dalej ustawą, pracownikami naukowo-dydaktycznymi, dydaktycznymi albo naukowymi są od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj od dnia 1 października 2018 r., nauczycielami akademickimi zatrudnionymi odpowiednio w grupach pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych albo badawczych, o których mowa w art. 114 ustawy.

   

  Z poważaniem

   

  prof. dr hab. Edward Włodarczyk

   

  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego