może tu

Informacja o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest Uniwersytet Szczeciński z siedzibą w Szczecinie. Adres siedziby: al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin.
 2. Z Uniwersytetem Szczecińskim można skontaktować pisząc na adres e-mail info@usz.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 91 444 10 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
 3. Uniwersytet Szczeciński powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@usz.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  a) wysyłki w ww. informatora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest użycie informacji w celu zorganizowania przesyłki fizycznej wersji informatora do kandydata;
  b) komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
 5. Odbiorcami danych będzie Dział Promocji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 6. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłki informatora będą przetwarzane do dnia przesłania informatora do kandydata. Dane osobowe przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu Szczeciński: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
 8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński).
 9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest wymagane przez Uniwersytet Szczeciński w celu wysyłki informatora i jest niezbędne w celu otrzymywania od Uniwersytetu Szczecińskiego spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność przesłania fizycznego informatora.

Accessibility Toolbar