może tu

Kierownik Działu
dr Renata Słominska-Walkowiak
tel. 91 444 11 93
e-mail: renata.slominska-walkowiak@usz.edu.pl

 

Zastępca Kierownika Działu

mgr inż. Maria Motyka

tel. 91 444 14 87

e-mail maria.motyka@usz.edu.pl

 

Starszy specjalista

mgr Joanna Kominowska
tel. 91 444 14 83
e-mail: joanna.kominowska@usz.edu.pl

 

Specjalista
mgr Aneta Zygmunt
tel. 91 444 11 50
e-mail: aneta.zygmunt@usz.edu.pl


Zastępca Kierownika Działu – Sekretariat Rektora oraz Prorektora ds. Nauki

mgr Emilia Skorupińska
tel. 91 444 11 72
e-mail: emilia.skorupinska@usz.edu.pl


Sekretariat Prorektora ds. Nauki oraz Rektora

mgr Joanna Czarnecka
tel. 91 444 11 61
e-mail: joanna.czarnecka@usz.edu.pl


Sekretariat Prorektora ds. Finansów oraz Prorektora ds. Organizacji

mgr Magdalena Seredyńska-Hundert
tel. 91 444 11 55
e-mail: magdalena.seredynska-hundert@usz.edu.pl


Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia oraz Prorektora ds. Studenckich

dr Anna Janiszewska
tel. 91 444 10 10
e-mail: anna.janiszewska@usz.edu.pl