może tu

Andrzej Osadczuk

Pełnomocnik Rektora do reprezentowania Uniwersytetu Szczecińskiego w konsorcjum „Narodowe Centrum Badań Bałtyckich”

Rector’s plenipotentiary to represent the University of Szczecin in the „National Center for Baltic Research” consortium

Zadania:

Uczestnictwo w spotkaniach konsorcjum oraz wyrażanie opinii w imieniu i interesie Uniwersytetu Szczecińskiego w kontekście wspólnego identyfikowanie priorytetów w badaniach morskich oraz generowania interdyscyplinarnych projektów badawczych i nowych technologii do badań morza, realizowanych przez członków „Narodowego Centrum Badań Bałtyckich”.

Dane kontaktowe:

Dr hab. inż. Andrzej Osadczuk, prof. US, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, ul. Adama Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin, Tel. +91 444 2461 oraz 668 424 857

Accessibility Toolbar