może tu

dr hab. Igor Kavetskyy, prof. US

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Zadania:
  • koordynacja prac w ramach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
  • przewodniczenie Uczelnianemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia;
  • koordynowanie opiniowania nowych programów studiów i studiów podyplomowych oraz zmienianych programów studiów przedkładanych Senatowi Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • koordynowanie procesu corocznych ogólnouczelnianych badań oceny nauczycieli akademickich oraz oceny jakości kształcenia;
  • prowadzenie szkoleń i warsztatów dotyczących jakości kształcenia oraz programów studiów;
  • nadzór nad funkcjonowaniem w Uczelni procedury potwierdzania efektów uczenia się.
Dane kontaktowe:

e-mail: igor.kavetskyy@usz.edu.pl

Accessibility Toolbar