może tu

dr Robert Woziński

Pełnomocnik Rektora US ds. organizacji Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki

Zadania:

Uczestnictwo w zebraniach organizowanych przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe (główny organizator Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki ZFN), przekazywanie informacji (droga mailową i telefoniczną) poszczególnym koordynatorom instytutowym o terminie i wszelkich innych ustaleniach odnośnie ZFN, zachęcanie i mobilizacja nauczycieli akademickich US do aktywnego wzięcia udziału w ZFN, osobiste uczestnictwo w poszczególnych edycjach ZFN, udzielanie odpowiedzi na liczne maile i telefony od koordynatorów i pracowników dydaktycznych US, zwracanie się z zapytaniami do STN i rozwiązywanie wynikłych problemów i bieżących spraw związanych z organizacją i przebiegiem ZFN na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego, sporządzanie raportów końcowych (na podstawie przesyłanych informacji od poszczególnych koordynatorów instytutowych) z przebiegu ZFN.

Dane kontaktowe:
Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego
Instytut Nauk o Morzu i Środowisku US
Centrum Dydaktyczno – Badawcze Nauk Przyrodniczych US
ul. Mickiewicza 16a
70-383 Szczecin
mail: muzeum@usz.edu.pl, robert.wozinski@usz.edu.pl,
tel. 91 444 24 26

Accessibility Toolbar