może tu

 • PEŁNOMOCNICZKA REKTORA US DS. POMOCY UKRAINIE

  W związku z obecną sytuacją na Ukrainie,28 lutego br. Rektor US prof. dr hab. Waldemar Tarczyński powołał Pełnomocniczkę ds. pomocy Ukrainie. Funkcję tę objęła dr Dorota Kowalewska, z którą można się kontaktować pisząc na adres: forukraine@usz.edu.pl

 • WSPARCIE DLA STUDENTÓW Z UKRAINY

  • Kształcenie

   1) Studenci obecnie przebywający na Uczelni, którzy kontynuują dalej naukę w semestrze letnim a mają niezliczone przedmioty z semestru zimowego.

   · Należy złożyć podanie do prodziekana ds. studenckich swojego wydziału, w formie papierowej lub mailowo za pośrednictwem swojego konta w domenie usz.edu.pl, o rejestrację warunkową z przeniesieniem zaliczenia przedmiotu.

   · Odpowiedź student otrzymuje w formie papierowej oraz na swoje konto w systemie elektronicznym uczelni.

   2) Studenci, którzy obecnie przebywają w swoim kraju i nie mogą wrócić na Uczelnię powinni złożyć podanie o urlop okolicznościowy.

   · Podanie należy złożyć do prodziekana ds. studenckich swojego wydziału mailowo za pośrednictwem swojego konta w domenie usz.edu.pl.

   · Odpowiedź student otrzymuje na swoje konto w systemie elektronicznym uczelni.

   3) W przypadku studentów, z którymi nie będzie kontaktu do dn. 15 marca 2022 r., prodziekan ds. studenckich podejmuje z urzędu decyzję o udzieleniu takiemu studentowi urlopu okolicznościowego.

   · Decyzja w tej sprawie jest przesyłana na konto systemie elektronicznym uczelni.

   W przypadku studentów kierowanych na urlop okolicznościowy prodziekan ds. studenckich nie powinien wyznaczać różnic programowych.

    

   INFORMACJA RZĄDOWA DLA STUDENTÓW I NAUKOWCÓW PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY

   _____________________________________

    

   ОСВІТА

   1) Студенти, які зараз перебувають в університеті, продовжують навчання в літньому семестрі і мають незалічені предмети з зимового семестру.

   · Вам необхідно подати заяву заступнику декана з студентських справ вашого факультету у паперовому вигляді або електронною поштою через ваш обліковий запис у домені usz.edu.pl з проханням про умовну реєстрацю і перенесенням заліку предмету.

   · Відповідь студент отримує у паперовому вигляді та на свій акаунт в електронній системі університету.

   2) Студенти, які зараз перебувають у своїй країні і не можуть повернутися до університету, повинні подати заяву на спеціальну відпустку.

   ·Заявку необхідно подати до продекана зі студентської роботи вашого факультету електронною поштою через свій обліковий запис у домені usz.edu.pl.

   ·студент отримує у паперовому вигляді та на свій акаунт в електронній системі університету.

   3) У разі студентів, з якими не буде контакту до 15 березня 2022 року продекан по роботі зі студентами за посадою приймає рішення про надання такому студенту спеціальної відпустки.

   ·Рішення з цього приводу надсилається на акаунт електронної системи університету.

   У разі направлення студентів у спецвідпустку продекан зі студентських питань не повинен вказувати відмінності програми.

    

   ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І НАВЧЕНІ, ЯКІ ПРИЇДУТЬ З УКРАЇНИ

  • Domy studenckie

   1) Studenci obecnie przebywający na Uczelni, którzy kontynuują dalej naukę w semestrze letnim, mogą wnioskować do Prorektora ds. Studenckich o zwolnienie z opłaty za zamieszkiwanie w Domu Studenckim Uniwersytetu Szczecińskiego.

   · Podanie należy złożyć do Koordynatora Osiedla Domów Studenckich, w formie papierowej lub mailowo (prostudenci@usz.edu.pl) za pośrednictwem swojego konta w domenie usz.edu.pl.

   2) W przypadku studentów, z którymi nie ma kontaktu, Prorektor ds. Studenckich podejmuje z urzędu decyzję o zawieszeniu płatności za zamieszkiwanie w Domach Studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego do czasu powrotu studenta na Uczelnię.

   ____________________________________

    

   СТУДЕНТСЬКІ БУДИНКИ

   1) Студенти, які зараз навчаються в університеті, які продовжують навчання в літньому семестрі, можуть звернутися до проректора зі студентської роботи за звільнення від плати за проживання в Будинку студентів Щецинського університету.

   ·Заявку необхідно подати координатору студентських гуртожитків у паперовій формі або електронною поштою (prostudenci@usz.edu.pl) через свій обліковий запис у домені usz.edu.pl.

   2) У разі студентів, з якими не має контактів, проректор зі студентської роботи за посадою приймає рішення про припинення оплати проживання в гуртожитках Щецинського університету до повернення студента до університету.

  • Zniżki w opłatach czesnego

   1) Studenci obecnie przebywający na Uczelni, którzy kontynuują dalej naukę w semestrze letnim składają podanie o zwolnienie z opłaty semestralnej.

   · Należy złożyć podanie od Prorektora ds. Studenckich, w formie papierowej lub mailowo (prostudenci@usz.edu.pl) za pośrednictwem swojego konta w domenie usz.edu.pl.

   · Odpowiedź student otrzymuje w formie papierowej oraz na swoje konto w systemie elektronicznym uczelni.

   2) W przypadku studentów z którymi nie ma kontaktu, Prorektor ds. Studenckich podejmuje z urzędu decyzje o zawieszeniu płatności do czasu powrotu studenta na Uczelnię.

   ___________________________________

    

   ЗНИЖКИ

   1) Студенти, які зараз перебувають в університеті, які продовжують навчання в літньому семестрі, подають заяву про звільнення від семестрової плати.

   · Заявку необхідно подати до продекана зі студентської роботи вашого факультету у паперовому вигляді або електронною поштою (prostudenci@usz.edu.pl) через свій обліковий запис у домені usz.edu.pl.

   · Відповідь студент отримує у паперовому вигляді та на свій акаунт в електронній системі університету.

   2) У разі студентів, з якими не має контакту, проректор зі студентської роботи за посадою приймає рішення про призупинення виплат до повернення студента до університету.

  • Wsparcie finansowe i zapomogi

   1) Studenci będący obywatelami Ukrainy mogą się ubiegać o wsparcie finansowe ze środków Uczelni.

   · Podanie w tej sprawie należy złożyć do Prorektora ds. Studenckich w formie papierowej lub mailowo (prostudenci@usz.edu.pl) za pośrednictwem swojego konta w domenie usz.edu.pl.

   · Odpowiedź student otrzymuje w formie papierowej oraz na swoje konto w systemie elektronicznym uczelni.

   2) O przyznanie zapomogi z Funduszu Stypendialnego US studenci będący obywatelami Ukrainy mogą się ubiegać na zasadach określonych w Regulaminie zasad i tryb przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego. https://studenci.usz.edu.pl/stypendia/

    

   Jak złożyć wniosek o zapomogę – informacja dla studentów z Ukrainy dot. składania wniosku o przyznanie zapomogi w r.a. 2021/2022

    

   1. Zaloguj się do systemu e-prodziekan (https://e-prodziekan.usz.edu.pl)
   2. Login: twój numer albumu@stud.usz.edu.pl
   Hasło: aktualne hasło do poczty w domenie usz.edu.pl
   3. W menu (z lewej strony) wybierz opcje „stypendia”, a następnie „wnioski stypendialne”.
   4. Wybierz wniosek „zapomoga”.
   5. Wypełnij wszystkie wymagane pola we wniosku i zatwierdź wniosek.
   6. Pamiętaj, aby wypełniony wniosek wydrukować, podpisać, zeskanować lub sfotografować i wczytać wszystkie strony do programu w polu „Wczytaj wniosek”. Wczytaj również oświadczenie o swojej sytuacji w polu „Wczytaj załączniki”.
   7. Po zaczytaniu wniosku i załączników należy elektronicznie przekazać wniosek – „Przekaż do komisji”.
   8. W przypadku problemów skontaktuj się z nami: stypendia.studenci@usz.edu.pl

   _____________________________________

    

   ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ТА ДОПОМОГИ

   1) Студенти, які є громадянами України, можуть претендувати на фінансову підтримку за рахунок коштів Університету.

   · Заяву з цього питання необхідно подати проректору зі студентської роботи в паперовому вигляді або електронною поштою (prostudenci@usz.edu.pl) через свій обліковий запис у домені usz.edu.pl.

   · Відповідь студент отримує у паперовому вигляді та на свій акаунт в електронній системі університету.

   2) https://studenci.usz.edu.pl/stypendia/#3 /Студенти, які є громадянами України, можуть претендувати на отримання грантів від Стипендіального фонду Щецинського університету на умовах, визначених Положенням, правилами та порядком надання пільг студентам та докторантам Щецинського університету. https://studenci.usz.edu.pl/stypendia/#3

    

   Як подати заяву на отримання допомоги – інформація для студентів з України, щодо подачі заявки на надбавку в року академічному 2021/2022

    

   1. Увійдіть в систему e-prodziekan (https://e-prodziekan.usz.edu.pl)
   2. Вхід/логін: номер вашого альбому@stud.usz.edu.pl
   Пароль: поточний пароль електронної пошти в домені ush.edu.pl
   3. У меню (ліворуч) виберіть «стипендії»/„stypendia”, а потім «заявки на стипендію»/„wnioski stypendialne”.
   4. Виберіть програму «Допомога»/ „zapomoga”.
   5. Заповніть усі необхідні поля в заявці та затвердіть заявку.
   6. Не забудьте роздрукувати, підписати, відсканувати або сфотографувати заповнену заявку та завантажити всі сторінки в програму в полі «Завантажити заяву»/ „Wczytaj wniosek”. Також завантажте заяву про вашу ситуацію в поле «Завантажити додатки»/ „Wczytaj załączniki”.
   7. Після завантаження заявки та додатків передайте заявку в електронному вигляді – «Переказ до комісії».
   8. У разі виникнення проблем, будь-ласка, зв’яжіться з нами: stypendia.studenci@usz.edu.pl

  • Inne formy wsparcia

   Bezpłatna pomoc psychologiczna udzielana w Punkcie Pomocy Psychologicznej przy ul. Wawrzyniaka 15 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

   Tel. 91 444 38 18

   _____________________________________

   ІНШІ ФОРМИ ПІДТРИМКИ

   Безкоштовна психологічна допомога надається в Пункті психологічної допомоги за адресою вул. Вавжиняка 15 за попереднім записом за телефоном.

   тел.91 444 38 18

    

   Studencka Pomoc Psychologiczna

   Studenci z Instytutu Psychologii US oferują wsparcie psychologiczne online.
   Pomoc skierowana jest do studentów z Ukrainy oraz osób, które odczuwają emocjonalne skutki wojny.

    

   Jeżeli chciałbyś porozmawiać o swoich zmartwieniach, przytłaczają Cię pewne sprawy lub szukasz pomocy, ale nie wiesz gdzie możesz ją uzyskać – napisz!

   Zapisy na rozmowy online przyjmowane są przez czat na stronie studenciwpandemii.pl oraz przez wiadomości email wysłane na adres:pomoc@studenciwpandemii.pl.

    

   Wolontariusze oferują swoją pomoc w każdy piątek w godzinach 16:00-20:00.

   _____________________________________

   Студентська психологічна допомога

   Студенти з Інституту психології Щецинського Університету пропонують онлайн-психологічну підтримку.
   Допомога розрахована на студентів з України та людей, які відчувають емоційні наслідки війни.

   Якщо ви хочете розповісти про свої турботи, вас пригнічують певні справи або ви шукаєте допомоги i не знаєте, де її взяти – пишіть!

   Реєстрація на онлайн-співбесіду приймається в чаті на сайті studenciwpandemii.pl та електронною поштою за адресою: pomoc@studenciwpandemii.pl

    

   Волонтери пропонують свою допомогу щоп’ятниці з 16:00 до 20:00.

    

   Kursy języka polskiego dla osób z Ukrainy
   Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na bezpłatne kursy języka polskiego dla młodzieży i dorosłych przybywających z Ukrainy. Kursy prowadzone będą na poziomie podstawowym.

   Zajęcia będą odbywały się w budynku Wydziału Humanistycznego US przy al. Piastów 40b w soboty w godz. 10.00 – 12.30 (3 godziny dydaktyczne).

   Kurs rozpocznie się 26 marca br. i będzie obejmował 10 spotkań (30 godzin dydaktycznych).

   Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: kursy.jezykowe@usz.edu.pl. Zapisy trwają do 18 marca br. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz adres mailowy do kontaktu.

   _____________________________________

   Курси польської мови для вихідців з України

   Запрошуємо на безкоштовні курси польської мови на базовому рівні для молоді та дорослих, які приїжджають з України.

   Заняття відбуватимуться в будівлі Гуманітарного Факультету US на вул. Piastów 40b по суботах від 10.00 – 12.30 (3 навчальні години). Курс розпочнеться 26 березня цього року. Включатиме 10 зустрічей (30 навчальних годин).

   Заявки приймаються за адресою: kursy.jezykowe@usz.edu.pl . Реєстрація триває до 18 березня цього року. У заявці вкажіть своє ім’я та адресу електронної пошти для зв’язку.

 • BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

  Informujemy, że od poniedziałku 9 maja 2022 r. uruchamiamy w Klinice Prawa Wydziału Prawa i Administracji US dyżury w j. ukraińskim i j. rosyjskim.

  Dyżury odbywają się w dniach:

  • poniedziałki w godz. 11.30 – 13.00
  • środy w godz. 10.00 – 11.30
  • czwartki w godz. 13.30 – 15.00
  Dyżury są kierowane do osób pochodzenia Ukraińskiego posługujących się językiem ukraińskim i rosyjskim.
  ______________
  Розпочинаємо юридичні консультації українською та російською мовами. Інформуємо що від понеділка 09 травня 2022 року розпочинаємо в Клініці Права Відділу Права і Адміністрації УЩ юридичні консультації на українській  та російській мовах. Консультації відбуватимуться:
  •  понеділок о 11.30 – 13.00
  • середа о 10.00 – 11.30
  • четвер о 13.30 – 15.00
  Юридичні консультації надаються особам з України українською та російською мовам.

   

  klinika.prawa@usz.edu.pl

  https://klinikaprawa.usz.edu.pl/

 • ZBIÓRKI CHARYTATYWNE, AKCJE POMOCOWE US

  „Uniwersytet Szczeciński Ukrainie | Zbiórka na rzecz Związku Ukraińców w Polsce”

  Zebrane pieniądze przekażemy Związek Ukraińców w Polsce, oddział w Szczecinie

  Dane do przelewu:
  Uniwersytet Szczeciński
  47 1240 3927 1111 0010 8634 1616
  Tytuł: US dla Ukrainy

  Przelewy z zagranicy:
  Numer rachunku bankowego (IBAN): PL47 1240 3927 1111 0010 8634 1616
  Nazwa banku: Bank Pekao SA
  Właściciel rachunku: Uniwersytet Szczeciński
  SWIFT: PKOPPLPW
  Tytuł: US dla Ukrainy

  Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/332398905486484

  ____________________________________

  ZBIÓRKA DARÓW „Studenci WPiA dla Ukrainy”

  Zbiórka darów rzeczowych dla Ukrainy, organizowana przez Samorząd Studentów WPiA US będzie odbywała się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Narutowicza 17A, pokój 015.

  Godziny dyżurów (28.02-06.03):

  -poniedziałek 16.00-17.00,
  -wtorek 13.00-14.00,
  -środa 15.00-17.00,
  -piątek 12.00-13.00

  Więcej informacji: https://www.facebook.com/RSSWPIAUS/posts/2419787011490386

  _______________________________________

  ZBIÓRKA DARÓW „Studencka pomoc Ukrainie”

  Zbiórka darów rzeczowych dla Ukrainy, która będzie odbywała się na Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79.

  Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/706565383692952

  _______________________________________

  Instytut Pedagogiki – Dzieciom z Ukrainy!

  Tworzy bazę wolontariuszy do pracy pedagogicznej i animacyjnej

  · Wsparcie organizacyjne
  · Tłumaczenia
  · Opieka
  · Edukacja
  · Animacja

  Prowadzą nabór wśród: harcerzy, studentów pedagogiki, edukacji artystycznej, pracy socjalnej i animacji kultury oraz innych kierunków.

  Stworzony został formularz zgłoszeniowy

  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx

  Koordynacja:

  dr Edyta Sielicka – edyta.sielicka@usz.edu.pl / edyta.sielicka@zhp.net.pl
  dr Barbara Chojnacka – barbara.chojnacka@usz.edu.pl/697 875 431
  dr Lidia Marek – lidia.marek@usz.edu.pl

  Chorągiew Zachodniopomorska ZHP

  ____________________________________

  Instytut Ekonomii i Finansów

  „Akademicy dla Ukrainy”

  Miejsce zbiórki: Mickiewicza 64, p. 3 (parter)

  Koordynatorzy:

  IEiF: Małgorzata Zakrzewska, malgorzata.zakrzewska@usz.edu.pl
  IGPiGSE: Apoloniusz Kurylczyk, apoloniusz.kurylczyk@usz.edu.pl

  LINK do akcji: https://eif.usz.edu.pl/zbiorka-dla-ukrainy/

  _________________________________

  Instytut Nauk o Morzu i Środowisku

  Miejsce zbiórki: hol na parterze budynku „Geocentrum” przy ul. Mickiewicza 16a

  (od poniedziałku 28.02 do czwartku 10.03 w godz. godz. 7:30-15:00)

  _________________________________

  Akcja Biblioteki Wydziału Teologicznego „Książka dla Ukrainy”

  Charytatywna sprzedaż książek organizowana przez Bibliotekę Wydziału Teologicznego US.
  Zebrane pieniądze zostaną wpłacone na specjalnie utworzone konto Uniwersytetu Szczecińskiego i przekazane na pomoc Ukrainie.
  Miejsce zbiórki: ul. Papieża Pawła VI nr 2
  Godziny otwarcia: poniedziałek – czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-16.00
  Więcej informacji: https://teo.usz.edu.pl/akcja-charytatywna-ksiazka-dla-ukrainy/

  _________________________________

  BIBLIOTEKARZE US DLA UKRAINY

  W Bibliotece Międzywydziałowej US odbywa się zbiórka dla punktu recepcyjnego dla uchodźców z Ukrainy, który mieści się przy al. Piastów 40A.

  Co jest aktualnie potrzebne:

  · wody mineralne;

  · naczynia jednorazowe (kubki, sztućce, talerze, miski).

  Miejsce zbiórki: al. Piastów 40B, budynek nr 3

  I piętro (Informatorium)

  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 9:00-19:00

  _________________________________________________

  SOS-Studencka Ostoja Solidarności #HelpForUA
  Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego wraz ze studentami: Akademii Morskiej w Szczecinie,
  Politechniki Koszalińskiej, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, organizują program niesienia pomocy obywatelom Ukrainy przez Społeczność Akademicką

  Zapisy do wolontariatu: https://tiny.pl/94xpg
  Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/3113152102348397/?active_tab=about

  _________________________________________________

  Szkoła Doktorska US oraz Strefa Kultury Studenckiej US

  zbierają sprawne telefony i tablety (wraz z ładowarkami), słoiczki dla dzieci, zdrowe słodkości, pieluchy, kosmetyki, mokre chusteczki, mleko modyfikowane, pisaki, kolorowanki, zabawki i wszystko to, co może się przydać najmłodszym!

  Miejsca zbiórki:

  Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Adama Mickiewicza 16, 70-384 Szczecin

  Strefa Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Szwoleżerów 18a, 71-062 Szczecin

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  tel. 669 390 229 (Michał- Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej- RDSD)

  tel. 730 604 187(Kacia-Stowarzyszenie Refugees Szczecin)

  _________________________________________________

  Kampus Cukrowa – Pomoc dla Ukrainy
  Koło Naukowe Zarządzania Projektami „PROJECT” we współpracy z Kołem Naukowym Organizacji i Zarządzania „INICJATYWA” organizuje zbiórkę:
  – żywności długoterminowej,
  – kosmetyków,
  – artykułów higienicznych i środków czystości,
  – ubrań damskich i dziecięcych,
  – pościeli
  – leków dla dzieci i dorosłych potrzebnych uchodźcom wojennym z Ukrainy.
  Akcja potrwa od 15 marca (wtorek) do 1 kwietnia (piątek) lub dłużej.
  Miejsce zbiórki: Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania przy ul. Cukrowej 8 – obok wejścia głównego, naprzeciwko portierni.
  Więcej informacji, kontakt: https://fb.me/e/2jzeZVmK2

  _________________________________________________

  „Miej ZŁOTE SERCE – weź ZŁOTĄ MYŚL”
  W dniach 7-14 kwietnia br. studenci drugiego roku II stopnia pedagogiki specjalnej, organizują przedświąteczną zbiórkę na rzecz osób z Ukrainy przebywających w gminie Chociwel.
  Zbierana jest głównie żywność z długą datą ważności, w tym słodycze oraz środki higieniczne.
  Miejsca zbiórki:
  – Instytut Pedagogiki US, ul. Ogińskiego 16 (korytarz na parterze przy bufecie);
  – Wydział Nauk Społecznych US, ul. Krakowska 71-79 (hol na parterze przy szatni);
  – Wszystkie Domy Studenta US.

  Darczyńca, dokładając swoją cegiełkę wsparcia w postaci dowolnego produktu ,otrzymuje w zamian sentencję, którą może samodzielnie wylosować.

  _________________________________________________

  Zbiórka karmy dla zwierząt w Równem na Ukrainie
  Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z Radą Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych i Kołami Naukowymi Instytutu zbiera karmę morką (w szczególności) i suchą dla psów i kotów.
  Miejsce zbiórki: ul. Krakowska 71-79 (hol na 1 piętrze).
  Czas trwania zbiórki: od 6 kwietnia do 30 czerwca br.

  _________________________________________________

  #solidarnizukrainą – aukcja plakatów
  Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do udziału w charytatywnej akcji plakatów, które zostały przygotowane przez studentów z kierunków: Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne.
  Termin: 14.04.2022 r.
  Miejsce: ul. Krakowska 71/79, (hol główny na I piętrze).

  Zebrana kwota zostanie przekazana do Związku Ukraińców w Polsce, oddział w Szczecinie.

 • DORADZTWO ZAWODOWE DLA OBYWATELI UKRAINY

  Uniwersytet Szczeciński poprzez swoje Akademickie Biuro Karier US oferuje pomoc w znalezieniu pracy dla studentów, absolwentów US i ich rodzin, którzy są obywatelami Ukrainy.

   

  W tym celu uruchomiony został specjalny FORMULARZ, poprzez który mogą zgłaszać się osoby poszukujące pracy, które mogą liczyć na:

  • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
  • rozmowę z doradcą zawodowym,
  • pomoc w znalezieniu oferty pracy i w kontakcie z pracodawcą.

   

  Zapraszamy do kontaktu!

  Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego

  www.abk.usz.edu.pl
  abk@usz.edu.pl

  tel. 91 444 36 85
  tel. 91 444 37 03

 • AKCJE POMOCOWE W SZCZECINIE

 • INNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW, NAUKOWCÓW I OBYWATELI UKRAINY

 • RZĄDOWY MECHANIZM KOORDYNACJI POMOCY HUMANITARNEJ

 • SERWIS INFORMACYJNY PO UKRAIŃSKU (Radio Szczecin)

  Serwisy w języku ukraińskim usłyszycie od poniedziałku do piątku o godzinie 10 i 18.

  https://radioszczecin.pl

 • PUNKTY INFORMACYJNE I INFOLINIE URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH

  Dworzec PKP (hala główna), Szczecin ul. Krzysztofa Kolumba 2

  Infolinia całodobowa: +48 91 430 30 33

 • PROCEDURA PRZENIESIENIA STUDENTÓW Z UKRAINY NA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

 • JĘZYKOWE SOS. ROZMÓWKI UKRAIŃSKO-POLSKO-ANGIELSKO-NIEMIECKIE

  Mamy przyjemność zaprezentować publikację pt. Językowe SOS. Rozmówki ukraińsko-polsko-angielsko-niemieckie opracowaną przez zespół autorów pod merytoryczną opieką prof. dr hab. Ewy Kołodziejek. Opracowanie stanowi kolejną inicjatywę związaną z pomocą obywatelom Ukrainy realizowaną przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Publikacja jest wyrazem solidarności wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego z Ukrainkami i Ukraińcami, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę musieli opuścić swoje domy i swój kraj.

  Zgodnie z zamierzeniem autorów Językowe SOS. Rozmówki ukraińsko-polsko-angielsko-niemieckie mają stanowić językowy niezbędnik zawierający podstawowe słownictwo potrzebne w codziennych sytuacjach życiowych np. u lekarza, w aptece, w sklepie, w restauracji, na poczcie, w urzędzie, w środkach lokomocji, w mieście. Pomogą znaleźć odpowiednie słowa, by się przywitać, pożegnać, przedstawić, podziękować, przeprosić czy określić czas. Pozwolą nawiązać kontakt przy poszukiwaniu pracy albo gdy zdarzy się jakiś wypadek. Sytuacja, w jakiej znaleźli się nasi ukraińscy Goście, jest zmienna, dlatego ukraińsko-polski słowniczek wzbogaciliśmy o słownictwo angielskie i niemieckie, niezbędne w Europie.

  Rozmówki stanowią słowniczek minimum, który w przyszłości może być rozbudowywany. To ważne wsparcie dla osób uczących się języka polskiego. Mamy nadzieję, że opracowanie ułatwi naszym Gościom odnalezienie się w nowych warunkach.

   

  Zapraszamy do pobrania publikacji!

  Językowe SOS. Rozmówki ukraińsko-polsko-angielsko-niemieckie

   

  Publikacja została sfinansowana ze środków Gminy Miasta Szczecin.

  _______________________________________________________

  Мовний SOS. Розмовник українсько-польсько-англійсько-німецький

   

  З радістю представляємо видання під назвою Мовний SOS. Розмовник українсько-польсько-англійсько-німецький, підготовлений колективом авторів під керівництвом проф. Ewy Kołodziejek. Дослідження є ще однією ініціативою Гуманітарного факультету Щецинського університету щодо допомоги громадянам України. Це вияв солідарності академічної спільноти Щецинського університету з українцями, які внаслідок агресії Росії проти України змушені були покинути свої домівки та свою країну.

  За задумом авторів Мовний SOS. Розмовник українсько-польсько-англійсько-німецький має бути мовним посібником, який містить базову лексику необхідну в повсякденних життєвих ситуаціях, наприклад, в лікаря, в аптеці, у магазині, у ресторані, на пошті, в офісі, у транспорті, у місті. Вони допоможуть знайти правильні слова, щоб привітатися, попрощатися, представити, подякувати, вибачитися або призначити час. Вони дозволять вам встановити контакт під час пошуку роботи або коли трапиться нещасний випадок. Ми знаємо, що ситуація,у якій опинилися наші українські гості, мінлива, тому ми збагатили українсько-польський словник необхідною в Європі англійською та німецькою лексикою.

  Розмовники є мінімальним глосарієм, який у майбутньому може бути розширений. Це важлива допомога для людей, які вивчають польську мову. Сподіваємося, що розмовник допоможе нашим гостям опинитися в новій ситуації.

   

  Запрошуємо завантажити видання!

  Językowe SOS. Rozmówki ukraińsko-polsko-angielsko-niemieckie

   

  Видання профінансовано Ґміною міста Щецин.

Accessibility Toolbar