dr Norbert Obrycki

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Terytorialnej

Rector’s Plenipotentiary for Territorial Cooperation

Rozwijanie współpracy z organizacjami międzynarodowymi, funduszami, programami i instytucjami ponadnarodowymi, których cele są zbieżne z działalnością Uniwersytetu Szczecińskiego; rozwijanie współpracy lokalnej, regionalnej, transgranicznej i międzynarodowej ze szkołami wyższymi i innymi jednostkami naukowo – badawczymi, organami administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości oraz innymi podmiotami prawa publicznego i prywatnego, których cele i działania są zbieżne z działalnością Uniwersytetu Szczecińskiego

Mail: norbert.obrycki@usz.edu.pl

adres do korespondencji: Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża Jana Pawła II 22a 70-453 Szczecin

biuro: Katedra UNESCO na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społecznego, Mickiewicza 16, 70-384 Szczecin.

telefon: +48 533 019 867