prof. dr hab. Anna Cedro

Pełnomocnik rektora ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych

 • Kierowanie zespołem ekspertów, którego zadaniami jest m.in. opracowanie polityki otwartego dostępu i wytycznych dotyczących planu zarzadzania danymi w projektach naukowych;
 • Współpraca z WN US i BG US dotycząca wdrażania polityki otwartego dostępu na US;
 • Opracowanie, przeprowadzenie i analiza wyników ankiety dotyczącej badań naukowych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych US;
 • Prace nad Repozytorium Publikacji i Biblioteką Cyfrową US (wraz z BG US);
 • Rekomendacje stworzenia nowego stanowiska na US – stewarda danych (opracowanie koncepcji, przygotowanie konkursu, rozmowy kwalifikacyjne);
 • Opracowanie projektu Zarządzenia Rektora US dotyczącego Polityki Otwartego Dostępu (POD) US oraz Planu działań wdrażania POD w US;
 • Opracowanie wzoru Planu Zarządzania Danymi (w wersji polsko- i angielskojęzycznej) – pomoc dla pracowników US przy przygotowaniu wniosków grantowych np. do NCNu;
 • Opracowanie projektu Zarządzenia Rektora US w sprawie utworzenia repozytorium elektronicznych wersji rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony na US oraz określenia trybu i warunków ich gromadzenia i udostępniania przez BG US;
 • Przygotowanie porozumienia z ICM UW w sprawie założenia kolekcji US w RepODzie (porozumienie podpisane 13.05.2021 r.);
 • Opracowanie Zasad Zarzadzania Danymi Badawczymi na Uniwersytecie Szczecińskim;
 • Przygotowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnej wśród pracowników US dotyczącej Repozytorium Publikacji i Biblioteki Cyfrowej US oraz RepODu;
 • Promocja idei otwierania publikacji i danych badawczych wśród pracowników, doktorantów i studentów US;
 • Przygotowanie strony internetowej na temat Otwartego Dostępu na US;
 • Szkolenia pracowników w tematyce Otwartego Dostępu;
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych dla pracowników, doktorantów i studentów US nt. otwartego dostępu;
 • Bieżąca obsługa spraw związanych z Otwartym Dostępem;
 • Przygotowywanie raportów i sprawozdań z wprowadzania POD na US.

Prof. dr hab. Anna Cedro

ul. Mickiewicza 16, II piętro, pok. 208 (Instytut Nauk o Morzu i Środowisku)

tel. 91 444 2529

e-mail: otwarta.nauka@usz.edu.pl, anna.cedro@usz.edu.pl

https://otwartanauka.usz.edu.pl/