dr hab. Adam Stecyk, prof. US

Pełnomocnik Rektora US, Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Narzędzi Informatycznych w US

Do głównych zadań należy identyfikacja potrzeb szkoleniowych i opiniowanie planu szkoleń w zakresie korzystania przez pracowników z narzędzi informatycznych oraz budowa i nadzór nad repozytorium kursów i materiałów elektronicznych na potrzeby działalności dydaktycznej, badawczej i organizacyjnej pracowników US. Ponadto, wsparcie eksperckie w zakresie prac metodycznych i procedur organizacyjnych związanych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz analiza nowych rozwiązań informatycznych do wykorzystania w US.

ZARZĄDZENIE NR 153/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rektorskiej ds. rozwoju narzędzi informatycznych w Uniwersytecie Szczecińskim

ul. Mickiewicza 64, p. 330

71-101 Szczecin

tel: 605 103 213

email: adam.stecyk@usz.edu.pl

Repozytorium kursów i szkoleń: https://uniwersytetszczecinski010.sharepoint.com/sites/rk