dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US

Pełnomocniczka Rektora ds. pieczy nad spuścizną Joanny i Jana Kulmów

Rector’s Plenipotentiary for the Care of the Legacy of Joanna and Jan Kulma

1. Wykonywanie zadań związanych z reprezentowaniem interesów Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie dbałości o niematerialną i powierzoną Uczelni spuściznę Joanny i Jana Kulmów;

2. rozwijanie działalności naukowej i dydaktycznej w tym obszarze;

3. współpraca z podmiotami zewnętrznymi.

Pracownia Badań nad Twórczością Joanny Kulmowej

Instytut Pedagogiki US

Szczecin 71-431

ul. Ogińskiego 16/17, pokój nr 201

e-mail: urszula.checinska@usz.edu.pl