dr Mariusz Sikora

Pełnomocnik Rektora ds. obronnych

Pełnomocnik realizuje zdania obronne Uczelni wynikające z przepisów prawnych wynikających z działu szkolnictwo wyższe i nauka. Zadania obejmują współpracę i współdziałanie z militarnym i pozamilitarnym układem obronnym.

mail: mariusz.sikora@usz.edu.pl

tel. 91 444 1148