Elżbieta Beata Nowak

Pełnomocniczka rektora ds. organizacji Muzeum Joanny i Jana Kulmów przy Uniwersytecie Szczecińskim

Wykonywanie zadań organizacyjnych i administracyjnych związanych z utworzeniem Muzeum Joanny i Jana Kulmów przy Uniwersytecie Szczecińskim i propagowanie idei jego powstania, a w szczególności, między innymi:

– współpraca z władzami jednostkami uniwersyteckimi (np. Instytut Historyczny, Dział Prawny, Dział Inwestycyjno-Techniczny) i pozauczelnianymi (np. Książnica Pomorska w Szczecinie, Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych);

– pozyskiwanie eksponatów, artefaktów, (w tym fotografii) oraz elementów wyposażenia przyszłego Muzeum od darczyńców prywatnych i instytucjonalnych (w tym PR Szczecin i TVP Szczecin)

– digitalizacja zbiorów Sali Joanny i Jana Kulmów; przygotowywanie strony internetowej Muzeum.